Du er her:

Meld deg inn i BSK

Bli medlem i en av landets mest attraktive idrettsklubber!

Gå til innmeldingsskjema for BSK og undergrupper her

I innmeldingsskjemaet oppretter du en brukerprofil i MinIdrett som er vårt medlemssystem. Denne profilen kan du senere redigere fra Minidrett.nif.no . Dersom du allerede har en profil i minidrett bruker du denne i innmeldingsskjemaet. 

Fra skjemaet velger du hvilke(n) av BSKs grupper du ønsker å være medlem i. Når skjemaet er utfylt blir det sendt innmeldingssøknad som må godkjennes av vår medlemsansvarlig. Dette blir normalt gjort i løpet av noen dager. 

Søknadsskjemaet har foreløpig ikke støtte for å registrere familiemedlemsskap. Dersom du ønsker familiemedlemsskap må du i tillegg til å fylle ut skjemaet også sende mail med info om hvem som skal kobles sammen til familie til vibeke@bsknc.no.

Medlemskontingent

Medlemskontingenten i BSK 2024:

Medlemskontingent er indeksregulert årlig fra 2023.

Medlemskontingent
Klasse Pris
Junior (under 20 år) 340
Voksne (21-67 år) 510
Honnør (over 67 år) 230
Familie 750
Student/førstegangstjeneste 120
Passiv (under 30 år) 120

Kontingent betales i mars og gjelder for kalenderåret. For å registreres med kontingenttype familie/student/passiv, ta kontakt med vibeke@bsknc.no

Aktivitetsavgift

BSKs mandat er å aktivisere barn og ungdom i nærmiljøet og forskning viser at allsidighet fører til at barna er aktive i idretten lenger. Vi har derfor innført en felles aktivitetsavgift for alle medlemmer til og med 16 år - for at barna ikke skal ha noen økonomiske hindringer mot å drive med flere idretter. 

Felles aktivitetsavgift betyr at barn kan være aktive medlemmer i flere av våre grupper til bare en og samme billige pris. Den felles aktivitetsavgiften gjelder for alle gruppene i BSK.

Utøvere 17 år og eldre betaler aktivitetsavgift til hver av grupper de er med i.

Satsene for felles aktivitetsavgift:

Felles aktivitetsavgift
Alder Felles aktivitetsavgift
8 år og yngre 1.670,-
9 år 1.780,-
10 år 1.880,-
11 år 2.190,-
12 år 2.720,-
13-16 år* ut fra hvilke grupper man er med i

*  For utøvere i alder 13-16 år betales kun den høyeste aktivitetsavgiften satt av årsmøtet i de respektive gruppene som utøveren er med i.

De gruppevise aktivitetsavgiftene finner du her: Fotball, Friidrett, Innebandy, Håndball, Ski, Orientering.

Er det uklarheter rundt aktivetsavgiften, ta kontakt med vibeke@bsknc.no.

 

Utdrag fra BSKs lover vedr medlemskontingent

§ 5 Kontingenten fastsettes av Generalforsamlingen året forut og betales forskuddsvis. Forfallsdato er 31. mars. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av hovedstyret strykes som medlem av klubben. Strykes et medlem av klubben, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

Hovedstyret har anledning til å redusere eller frafalle kontingent ved arbeidsløshet, sykdom, militærtjeneste eller når andre rimelige grunner foreligger.

Æresmedlemskap og 50 års medlemskap gir fri kontingent.

Til toppen