Du er her:

BSK Ældres

   

 

 

 

 

BSKs Ældre Råd og komiteer:

RÅD: Oldermann: Jarle Sundelin - Vise oldermann:  Ove Hobbesland - Skattemester: Lars Ivar Haslerud  

Kjøgemester: Trond Hellerud - Skriver: Christian Fr. Eriksen - Varamenn: Fredric Ottesen og Frank Andresen.

Revisor: Jon Even Christiansen -  varamann: Leif Arnesen.

Resursgruppe: Leif Inglingstad – Jens Østby – Thore Erik Knudsen – Terje Ekeberg – Bjørn Sanne

Repr. AS Bekkelagets Samfunnshus:

Tore Erik Knudsen - varamann: Folke Sundelin.

Repr AS Bekkelagets Sportsplass:

Henning Kyvåg - varamann: Thore Erik Knudsen

 

Albert Christiansens Ærespris statutter:

1. Albert Christiansens Ærespris utdeles til den junior eller det juniorlag som gjennom kalenderåret har utført den største idrettsbragden eller på en annen måte har gjort seg fortjent til utmerkelsen. Innstillingen bør komme fra gruppestyrene. 

Dersom to eller flere kandidater står likt, vil endelig avgjørelse bli tatt av BSKs Ældre Råd, som er suverene i sin avgjørelse.

2. Æresprisen kan bare utdeles en gang til en og samme person eller lag av samme årgang/årskull. 

3.  Det bør deles ut en (1) æresbevisning hvert år. Skulle det være flere likestilte kandidater et år, kan BSKs Ældre Råd suverent bestemme om mer enn en pris kan deles ut.

4. Definisjonen av kandidater til Albert Christiansens Ærespris er «juniorer» til og med det år de fyller 19 år (P.t. likt det som gjelder i håndballen.) 

5. Forslag til kandidater bør foreligge Rådet senest 15. januar hvert år.

6. Æresprisen er en gavesjekk hvor beløpet fastsettes og reguleres av det til enhver tid sittende Råd. Æresprisen blir utdelt på KLUBBENS generalforsamling samme år BSKs Ældre Råd har fattet vedtak om hvem som skal motta utmerkelsen.

Til toppen