Du er her:

Medlemskap

Vi ønsker nye medlemmer hjertelig velkommen til oss.

For å delta i håndballgruppa må spillere være medlem av Bækkelagets Sportsklub (BSK), enten individuelt eller som en del av familiemedlemskap. Innmelding i BSK gjør du nå ved å registrere deg på MinIdrett: http://minidrett.no. Medlemskontingent for dette faktureres fra hovedklubben.

 

Via MinIdrett skal du også melde deg inn i håndballgruppa. Som aktivt medlem i håndballgruppa må du betale aktivitetsavgift. Alle medlemmer vil få tilsendt faktura for aktivitetsavgift til sin bruker i MinIdrett, og betaling gjøres ved pålogging på MinIdrett og følge prosedyrene som angitt senere i dette skrivet.

Her finner du:
Veiledning MinIdrett

Aktivitetsavgift håndball

Aktivitetsavgift håndball
2022 2023 Halvårlig
Kr.3 100,- G/J 13 år 3.400, - 1.700, -
Kr.3 100,- G/J 14 år 3.800, - 1.900, -
Kr.4 600,- G/J 15 år 5.100, - 2.550, -
Kr.4 600,- G/J 16 år 5.500, - 2.750, -
Kr.4 600,- G/J Junior 17-20 år 5.500, - 2.750, -
Kr.4 600,- KS2/MS2 5.100, - 2.550, -
Kr.4 600,- KS5/MS3 5.100, - 2.550, -
Kr.2 300,- KS6/MS5 2.600, -

Felles aktivitetsavgiften for årskullene til og med 12 år fastsettes av klubben sentralt. Håndballgruppen budsjetterer med disse satsene.

Kr.1 600,- G/J 8 år og yngre

Kr.1 700,- G/J 9 år
Kr.1 800,- G/J 10 år
Kr.2 100,- G/J 11 år

Kr.2 600,- G/J 12 år

For utøvere mellom 13-16 år, som ønsker å delta i flere idretter, så betales den

aktivitetsavgiften som er høyest innenfor de idretter som utøveren deltar i.

Fakturering av aktivitetsavgiften er endret fra årlig til to ganger i året.

Til toppen