Du er her:

Økonomisk støtte og aktivitetsavgift

For å være med på o-gruppas treninger og aktiviteter må du:
 1. Være medlem i BSK og ha betalt medlemskontingent (se innmelding)
 2. Være medlem i o-gruppa (gjøres på samme side som innmelding)
 3. Betale aktivitetsavgift for sesongen (se nivåer under)

Det gjøres unntak for helt nye løpere som ønsker å prøve ut et par treninger før de bestemmer seg for å være medlem. 

Du velger selv hvilken klasse aktivitetsavgift du ønsker å tilhøre. Ta kontakt med vår økonomiansvarlig i styret for å endre din avgiftstype.  

Aktivitetsavgift i o-gruppa

I BSK har vi felles aktivitetsavgift opp til og med 16 år - noe som er helt unikt ved klubben vår og som fremmer allsidighet. Det betyr at du ved å betale bare én enkelt aktivitetsavgift kan delta i så mange av BSKs idrettsgrener som du måtte ønske uten ekstra kostnad. Er du allerede med i f.eks. skigruppa eller håndballgruppa, kan du bli med i o-gruppa uten at det koster deg noen ting ekstra.

Satsene for aldersgrupper opp til og med 12 år er bestemt av hovedklubben og gjelder flatt uansett hvilke og hvor mange av klubbens idretter du er med i. For aldersgruppen 13-16 år blir felles aktivitetsavgift satt lik den av gruppene som utøveren er med i som har den høyeste avgiften. Orienteringsgruppa praktiserer samme avgift for 13-16 som for 12 år og er således den rimeligste gruppen i BSK. For 17 år og eldre er det ikke felles aktivitetsavgift og du betaler direkte til de gruppene du deltar i.  

For orienteringsgruppa gjelder følgende aktivitetsavgifter for sesongen 2022:

Aktivitetsavgift o-gruppa
Type Alder/klasse Dekningsnivå Pris
BSK felles akt.avgift 8 år og yngre B 1.600
BSK felles akt.avgift 9 år B 1.700
BSK felles akt.avgift 10 år B 1.800
BSK felles akt.avgift 11 år B 2.100
BSK felles akt.avgift 12 år B 2.600
BSK felles akt.avgift 13-16 år A/B 2.600
O-gruppa akt.avgift Junior/senior aktiv * B 2.600
O-gruppa akt.avgift Junior/senior elite * A 3.600
O-gruppa akt.avgift Borteboer elite ** A 2.600
O-gruppa akt.avgift Student *** A/B 1.000
O-gruppa akt.avgift Selvkost (17+) C 1.000
O-gruppa akt.avgift Støttemedlem D 500
O-gruppa akt.avgift Passiv Ingen 0

* Med eliteløper og dekningsnivå A menes løper med ambisjon om individuell deltakelse i NM, Norgescup eller konkurranser på høyere nivå. 

** Borteboer gjelder løpere som ikke bor i storoslo-området og som dermed normalt ikke deltar i vår treningsaktivitet.

*** Student: Høyskole/universitet

 

Forklaring av dekningsnivåene

Tabellen over refererer til fire ulike dekningsnivåer. Disse er nærmere forklart under. 

A - Satsende utøver (elite)

 • Fri deltakelse på alle klubbens treninger og lokale klubbarrangement
 • Tilgang på personlig treneroppfølging
 • Ubegrenset 100% dekning av startkontingenter (unntatt etteranmeldingsgebyr og brikkeleie)
 • Subsidierte BSK treningssamlinger
 • Subsidiert reise og opphold NM/NC/HL
 • Subsidiert reise og opphold stafetter
 • Mulighet for kontraktsfestede betingelser som klær etc
 • Mulighet til å kvalifisere til utøverstipend
 • Mulighet til å søke dekning for kostnader ifm representasjonsoppdrag/landslag, begrenset oppad til 5000 kr/år.

B - Aktiv utøver  

 • Fri deltakelse på alle klubbens treninger og lokale klubbarrangement
 • Treneroppfølging
 • Ubegrenset 100% dekning av startkontingenter (unntatt etteranmeldingsgebyr og brikkeleie)
 • Subsidierte BSK treningssamlinger
 • Subsidiert reise og opphold til de store stafettene dersom man blir tatt ut på lag

C - Selvkost utøver voksen (aktiv)

 • Fri deltakelse på treninger og lokale internarrangement
 • Begrenset subsidiert reise og opphold til de store stafettene dersom man blir tatt ut på lag
 • Merk: Utøver må dekke startkontingenter selv (unntatt stafett)

D - Støttemedlem (litt aktiv)

 • Fri deltakelse på klubbens lokale internarrangement.
 • Merk: Ikke tilgang til treningsopplegget.
 • Merk: Utøver må dekke startkontingenter selv (unntatt stafett)

Ingen - Passiv

 • Som passivt medlem kan du ikke delta på o-gruppas aktiviteter
 • Ment for foresatte og tidligere aktive medlemmer som har sluttet å løpe selv, men som fremdeles ønsker å være assosiert med o-gruppa og ha stemmerett i årsmøtet.

 

Betingelser og vilkår

For å kvalifisere til økonomiske ytelser fra klubben (startkontingenter, subsidierte samlinger etc) gjelder det at man må jobbe minst 5 dugnadsskift i Norway Cup det aktuelle året for å få dekning. Fritak fra dette må eventuelt avklares med sportslig leder i o-gruppa, og erstattes med annet tilsvarende bidrag til klubben. 

Selvkost- og støttemedlemmer må dekke all startkontingent selv. Ved deltakelse på samlinger skal selvkostmedlemmer som hovedregel også selv dekke alle kostnader ved sin deltakelse, men det kan besluttes begrenset subsidierte nivåer også for disse. 

Subsidiering og satser for egenandeler for klubbsamlinger og reiser fastesettes spesielt for hver enkelt samling og stafett. 

Vi prøver å holde egenandelene lave. Dette vil til enhver tid være avhengig av o-gruppas økonomi.

I spesielle tilfeller kan o-gruppa også være behjelpelig med dekning av utvalgte øvrige kostnader. Dette må søkes om til sportslig leder i forkant av hvert enkelt tilfelle. 

For å få støtte fra klubben forutsettes det at man følger klubbopplegget. Påmeldinger er bindende når fristen er gått ut. Løpere som er meldt på opplegg, men som ikke blir med, må selv dekke utgiftene klubben måtte ha som følge av deres manglende deltakelse. Ved å melde fra i god tid, vil vi jobbe for at disse kostnadene reduseres eller fjernes.

Der klubben ikke dekker transport, oppfordrer vi til samkjøring. Dette må da avtales internt. Det er passasjerenes ansvar å avtale betaling med sjåfør, og dette bør skje uoppfordret. Vi anbefaler å benytte sats på 2,50 kr/km.

O-gruppa i BSK har en stipendordning for spesielt lovende løpere som ønsker å satse på sin idrett. Før sesongen starter avgjøres det hvem som blir innstilt til å få et slikt stipend. Det er sportslig ansvarlig i o-gruppa som innstiller løpere til stipend. 

Til toppen