Økonomisk støtte og aktivitetsavgift

Denne siden oppsummerer klubbens økonomiske ytelser overfor våre medlemmer.

Forutsatt at man i tillegg til å betale aktivitetsavgift jobber i Norway Cup om sommeren dekkes følgende innenfor de ulike aktivitetsavgiftsklassene:

Standard aktivitetsavgift

 • Fri deltakelse på treninger og klubbarrangement
 • Startkontingenter individuelt og stafett, med unntak av ferieløp 
 • Subsidiert reise og opphold på NM og hovedløp
 • Subsidiert reise og opphold på de store stafettene 
 • Subsidierte treningssamlinger
 • Representasjonsoppgaver/landslag: Er man uttatt til representasjonsoppgave hvor forbundet tar egenandel, dekker klubben opptil 5000 kr per år.

Selvkost aktivitetsavgift

 • Fri deltakelse på treninger og klubbarrangement

Familie aktivitetsavgift

 • Barn (under 17) har betingelser som standard aktivitetsavgift
 • Foreldre betaler 50% startkontingent selv
 • Subsidierte treningssamlinger og turer til store stafetter

Generelt om økonomisk støtte

Bækkelaget (hovedklubben) har en stipendordning for spesielt lovende løpere som ønsker å satse på sin idrett. Før sesongen starter avgjøres det hvem som blir innstilt til å få et slikt stipend. 

Du kan ikke delta på klubbens treninger uten å være registrert medlem og betale aktivitetsavgift. Det gjøres unntak for helt nye løpere som ønsker å prøve ut et par treninger før de bestemmer seg for å være medlem. 

Som hovedregel skal selvkostmedlemmer betale selvkost ved deltakelse i ovenstående arrangementer. Satser for hhv. standardmedlemmer og selvkostmedlemmer fastsettes spesielt ved hver samling eller stafett. Selvkostmedlemmer deltar imidlertid på ordinære treninger og klubbkvelder under samme betingelser som klubbmedlemmer.

Vi prøver å holde egenandelene lave, men dette vil til enhver tid være avhengig av o-gruppas økonomi. I spesielle tilfeller kan o-gruppa også være behjelpelig med dekning av utvalgte øvrige kostnader.

For å få støtte fra klubben forutsettes det at man følger klubbopplegget. Påmeldinger er bindende når fristen er gått ut. Løpere som er meldt på opplegg, men som ikke blir med, må selv dekke utgiftene klubben måtte ha som følge av deres manglende deltakelse. Ved å melde fra i god tid, vil vi jobbe for at disse kostnadene reduseres eller fjernes.

Der klubben ikke dekker transport, oppfordrer vi til samkjøring. Dette må da avtales internt. Det er passasjerenes ansvar å avtale betaling med sjåfør, og dette bør skje uoppfordret. Vi anbefaler å benytte klubbens sats på 2,50 kr/km.

Aktivitetsavgift nivåer

For å være aktiv i orienteringsgruppa må du være medlem i BSK og betale aktivitetsavgift. Les mer om medlemskap og innmelding i BSK her.

I BSK har vi felles aktivitetsavgift opp til 16 år, dette er helt unikt ved klubben vår. Det betyr at du ved å betale bare en enkelt aktivitetsavgift kan delta i så mange av BSKs idrettsgrener som du måtte ønske. For 17 år og eldre må du betale aktivitetsavgift til hver idrettsgren du deltar i. 

Satsene for aldersgrupper opp til og med 12 år er bestemt av hovedklubben. For aldersgruppene 13-16 år betaler du fremdeles kun felles aktivitetsavgift, men satsen bestemmes av hvilke grupper du er med i. Du betaler bare den høyeste satsen ut fra hvilke grupper du tilhører. 

For orienteringsgruppa gjelder følgende aktivitetsavgifter for sesongen 2020:

 • Standard aktivitetsavgift ungdom (13-16): 650 kr
 • Standard aktivitetsavgift junior (17-20): 1.600 kr
 • Standard aktivitetsavgift voksen (21+): 2.200 kr
 • Selvkost aktivitetsavgift alle aldre: 650 kr
 • Familie aktivitetsavgift med inntil to personer i alder 17+: 2.200 kr

Du velger selv hva slags aktivitetsavgift du ønsker å ha. Ta kontakt med vår økonomiansvarlig i styret for å endre din klasse.  

 

Til toppen