Du er her:

Aktivitetsavgift

For å delta på skigruppas aktiviteter må du betale aktivitetsavgift som dekker kostnader til trening og aktivitet.

Det gledelige er at i Bækkelagets Sportsklub så har vi felles aktivitetsavgift for alle til og med 16 år som gjør at du for bare en enkelt aktivitetsavgift kan være med i så mange idretter du vil!

For alle opp til 12 år er aktivitetsavgiften felles og bestemt av hovedklubben (se link for satser). Du betaler bare en enkelt aktivitetsavgift, og kan da delta i så mange grupper i BSK du måtte ønske.

For aldersgruppene 13-16 år vil du fremdeles kunne være med i alle grupper og bare betale en enkel aktivitetsavgift, men nivået på avgiften bestemmes hvilke grupper du er med i. Du betaler bare den høyeste aktivitetsavgiften, og kan delta i øvrige grupper gratis. Skigruppa er blant de som har lavest avgift. Eksempel: For 15 år har skigruppa aktivitetsavgift på 2.500,-, mens håndball en har 4.600,-. Dersom du er med i både ski og håndball betaler du bare den høyste som er håndball, altså 4.600,- og kan delta på alle andre idretter "gratis".

For 17 år og eldre må man betale aktivitetsavgift til alle gruppene man deltar i, eksempelvis både ski og fotball. 

Skigruppas aktivitetsavgifter for 13 år og eldre bestemmes av skigruppas årsmøte og er for 2024 følgende:

AldersgruppePris
13-16 år 2.700,-
Junior, ikke NM/NC*2.700,-
Junior, satsende*3.700,-
Senior, langrenn4.700,-
Senior, telemark4.200,-

* med satsende junior menes løpere som deltar på NM og Norgescup.

Aktivitetsavgiften faktureres om høsten. Nye medlemmer faktureres fortløpende. 

Til toppen