Du er her:

Medlemskap

Aktivitetsavgift, lisens og medlemskap i BSK

For å spille innebandy i BSK, er det en forutsetning at du betaler aktivitetsavgift, lisens og selvsagt at du er medlem i BSK. Fra innebandygruppa sender vi vanligvis faktura for aktivitetsavgift i september. Lisensfakturaen blir vanligvis sendt ut fra bandyforbundet i august til de som betalte lisens forrige sesong. Nye aktive må registreres i lisensregisteret. Medlemskap i BSK må hver enkelt ordne selv og betale direkte til klubben sentralt.

Spørsmål om aktivitetsavgift, lisens og medlemskap stilles til økonomiansvarlig i styret i innebandygruppa.

 

Aktivitetsavgift for sesongen 2021-2022

Lag/årsklasse Avgift
Veteran Kr 2800
Old Girls og Damer Kr 2800
Herrer A Kr 3600
Herrer B og trim Kr 2800
Gutter/jenter 17-19 (2002-2004) Kr 3000
Gutter/jenter 16 (2005) Kr 3000 *
Gutter/jenter 13-15 (2006-08) Kr 2900 *
Gutter/jenter 12 (2009) Kr 2500 *
Gutter/jenter 11 (2010) Kr 2000 *
Gutter/jenter 10 (2011) Kr 1700 *
Gutter/jenter 9 (2012) Kr 1600 *
Gutter/jenter 8 (2013) og yngre Kr 1500 *

* For disse aldersklassene gjelder bestemmelser om felles aktivitetsavgift, se informasjon her.

Bankkonto til innebandygruppa: 15038488675

 

Lisens:
Det er krav om individuell lisens for alle som deltar i seriespill. Som seriespill regnes alt unntatt minirunder. Akitivitetesserien er vanligvis første seriespill som den enkelte deltar i.
Den enkelte spiller betaler lisensen som gir spilleberettigelse i kamper og forsikring på kamp og trening

Informasjon om hva lisensen gir av forsikring og -ytelser finner du her.

Til toppen