Du er her:

Medlemskap

Aktivitetsavgift, lisens og medlemskap i BSK

For å spille innebandy i BSK, er det en forutsetning at du betaler aktivitetsavgift, lisens og selvsagt at du er medlem i BSK. Lisensfakturaen blir vanligvis sendt ut fra bandyforbundet i august til de som betalte lisens forrige sesong. Nye aktive må registreres i lisensregisteret. Medlemskap i BSK må hver enkelt ordne selv og betale direkte til klubben sentralt.

Spørsmål om aktivitetsavgift, lisens og medlemskap stilles til økonomiansvarlig i styret i innebandygruppa.

 

Aktivitetsavgift for sesongen 2023-2024

Lag/årsklasse Avgift
Veteran Kr 2900
Old Girls og Damer Kr 2900
Herrer A Kr 3700
Herrer B og trim Kr 2900
Gutter/jenter 17-19 (2004-2006) Kr 3100
Gutter/jenter 16 (2007) Kr 3000 *
Gutter/jenter 14-15 (2008-2009 Kr 3000 *
Gutter/jenter 12-13 (2010-2011) Kr 2600 *
Gutter/jenter 11 (2012) Kr 2100 *
Gutter/jenter 10 (2013) Kr 1800 *
Gutter/jenter 9 (2014) Kr 1700 *
Gutter/jenter 8 (2015) og yngre Kr 1600 *

* For disse aldersklassene gjelder bestemmelser om felles aktivitetsavgift, se informasjon her.

 

Lisens:
Det er krav om individuell lisens for alle som deltar i seriespill. Som seriespill regnes alt unntatt minirunder. Akitivitetesserien er vanligvis første seriespill som den enkelte deltar i.
Den enkelte spiller betaler lisensen som gir spilleberettigelse i kamper og forsikring på kamp og trening

Informasjon om hva lisensen gir av forsikring og -ytelser finner du her.

Til toppen