Kontaktpersoner

Styret og andre nyttige kontakter

Postadresse, organisasjonsnummer og bankkonto:
Bækkelagets Sportsklub Innebandy v/ Tom Vestby, Midttunveien 4, 1177 Oslo
Organisasjonsnummer 980 223 760
Bankkonto nr. 1503 84 88675
Vipps #11224 BSK Innebandy

Trenere og lagledere

Innebandystyret

Funksjon Navn Telefon           E-postadresse
Leder Tom A. Vestby 48 08 49 92 tom.vestby@gmail.com
Nestleder Victor Olivares 96 84 88 00 victor.j.olivares@gmail.com
Styremedlem sekretær     Liv Ingunn Sikkeland 99 25 10 51 l.i.b.sikkeland@medisin.uio.no
Styremedlem økonomi Grethe Flomark 95 12 81 67 grethe@flomark.no
Styremedlem arrangement Tone Hesterskog 91 10 14 65 tone.hesterskog@gmail.com
Styremedlem marked/media      

 

Valgkomitéen

Navn Telefon E-post
Johan Halldin 95 87 88 42 johan.halldin@ingenia.no
Tore Vabog 90 55 08 13 tore@ostabell.no
Grethe W. Meier 99 15 21 64 grethe.meier@privatmegleren.no

 

Administrasjon

Michal Jeziorowski 40 56 00 85 michal@bsknc.no Vaktmester BSK
Vibeke Weiby 22 28 90 57 vibeke@bsknc.no Klubbsekretær
Espen Johansen 91 36 87 65 espen.johansen@nif.idrett.no Kampoppsett m.m.


 

Til toppen