Årsmøte skigruppa 2021

Innkalling til Årsmøte i BSK skigruppa

Dato og tid: mandag 8. februar 2021 kl. 18.00

Sted: Pga Covid-19 begresninger må møtet gjennomføres digitalt på TEAMS

MERK: 
For å lette registrering og kontroll mot medlemslistene ønsker vi at alle som tenker delta på årsmøtet melder seg på i forkant til styresekretær Kristian Brustad. Send mail til brustad@online.no. Alle påmeldte vil motta link til TEAMS-møtet på mail i forkant av møtet.

Dagsorden:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede og eventuelle inviterte personer/media til årsmøtet
 2. Godkjenne innkallingen sakslisten og forretningsorden
 3. Velge dirigent(er) og referent(er), samt to medlemmer til å underskrive protokollen
 4. Behandle gruppens årsberetning 2020 (årsberetning (PDF, 2 MB))
 5. Behandle gruppens regnskap i revidert stand (regnskap (PDF, 570 kB))
 6. Behandle forslag og saker. Forslag som ønskes behandlet, må være fungerende leder i hende senest 2 uker før årsmøtet. (ingen saker meldt inn)
 7. Fastsette aktivitetsavgift 2021 (forslag aktivitetsavgift (PDF, 42 kB))
 8. Vedta gruppens budsjett for 2021 (budsjett (PDF, 570 kB), detaljering (PDF, 421 kB))
 9. Forta valg etter BSKs lover §19 (valgkomiteens innstilling (PDF, 94 kB))

Saksdokumenter publiseres på denne siden ihht idrettens lover senest 1 uke før årsmøtet. Mailadresse til skigruppas leder dersom du har forslag til årsmøtet: pingierd@gmail.com

 

Møteregler/forretningsorden:

Alle medlemmer i BSK som har fylt 15 år i kalenderåret, vært medlem i minst 1 måned og betalt sin medlemskontingent har stemmerett på skigruppa sitt årsmøte. 

For å sikre et effektivt møte ber vi alle om å merke seg følgende møteregler: 

 1. Alle som deltar må logge seg på teams med FULLT NAVN (dette vil bli sjekket mot medlemsregister for stemmerett). 
 2. Vi setter pris på at alle er presise, logg deg på i god tid før møtet starter slik at du er trygg på at teknologien virker. Du vil da plasseres i lobbyen, og vi slipper deg inn i møtet så snart møteleder er klar. 
 3. Alle setter sin mikrofon på mute så snart møtet starter, og holder mute inntil man blir tildelt ordet
 4. Vi oppfordrer til bruk av kamera dersom du har, det vil gjøre møtet litt triveligere for alle dersom vi kan se hverandre.
 5. Man tegner seg for å få ordet ved å skrive navnet sitt i møtechat'en. Ordstyrer vil da tildele ordet når det er klart i den rekkefølge tegningen har skjedd. Dersom du ikke har tilgang til chat kan du eventuelt bruke håndsopprekking men da kan vi ikke garantere riktig rekkefølge. 
 6. Ved avstemming vil håndsopprekking i Teams-appen benyttes. Pass på at alle hender er tatt ned før avstemming begynner og etter at det bekreftes at alle stemmer er talt. Vi vil først be om at alle som stemmer MOT forslaget rekker opp sin hånd. Dersom noen stemmer mot vil vi så be om at alle som stemmer blankt rekker opp sin hånd. Dersom lavt samlet antall negative/blanke stemmer vil øvrige deltakere antas å stemme for forslaget som er lagt fram. Ved høyt antall negative/blanke vil vi også be om at de som er for forslaget avgir sin stemmer som kontroll. 

 


Velkommen!

Pål Christian Ingierd
Styreleder, BSK skigruppa

Til toppen