Du er her:

2023

Innkalling til
Årsmøte i BSK ski
13. februar 2023 kl. 19.00

Sted: Miljøhuset på Sportsplassen

Dagsorden:

1. Godkjenne de stemmeberettigede og eventuelle inviterte personer/media til årsmøtet 

2. Godkjenne innkallingen sakslisten og forretningsorden

3. Velge dirigent(er) og referent(er), samt to medlemmer til å underskrive protollen 

4. Behandle gruppens Årsberetning BSK Ski 2022 (PDF, 731 kB)

5. Behandle gruppens Årsregnskap skigruppa 2022 (PDF, 2 MB) i revidert stand

6. Behandle forslag og saker 

Forslag som ønskes behandlet, må være fungerende leder i hende senest en uke før årsmøtet

7. Fastsette Aktivitetsavgift sesongen 2023 (PDF, 184 kB) 

8. Vedta gruppens budsjett for 2023(se Årsregnskap skigruppa 2022 (PDF, 2 MB))

9. Foreta valg etter BSKs lover §19 Valgkomiteens innstilling 2023 (PDF, 107 kB)​​​​​​​

Velkommen!

Øystein Heggelund Dahl

Styreleder BSK ski

Til toppen