Du er her:

2022

Innkalling til Årsmøte i BSK skigruppa

Innkalling til
Årsmøte i BSK ski
7. februar 2022 Kl. 19.30

Med smittetallene som er om dagen og mange utøvere i konkurransesesong, har styret i dag besluttet at vi også i år avholder årsmøtet i BSK ski digitalt

Alle som ønsker å delta på årsmøtet må melde seg på i forkant til sekretær Kristian, og vil da motta link til TEAMS møte. Påmelding kan sendes til brustad@online.no

Dagsorden:
 1. Godkjenne de stemmeberettigede og eventuelle inviterte personer/media
    til årsmøtet
 2. Godkjenne innkallingen sakslisten og forretningsorden
 3. Velge dirigent(er) og referent(er), samt to medlemmer til å underskrive protollen
 4. Behandle gruppens årsberetning 2021 (PDF, 505 kB)
 5. Behandle gruppens regnskap (PDF, 555 kB) i revidert stand
 6. Behandle forslag og saker
     Forslag som ønskes behandlet, må være fungerende leder
     i hende senest en uke før årsmøtet
 7. Fastsette aktivitetsavgift 2022 (PDF, 49 kB)
 8. Vedta gruppens budsjett for 2022 (PDF, 135 kB)
 9. Forta valg etter BSKs lover §19, valgkomiteens innstilling (PDF, 108 kB), valgkomiteens oppsummering (DOCX, 24 kB)


Velkommen!
Øystein Heggelund Dahl
Styreleder BSK ski
 

Til toppen