Du er her:

2024

Innkalling til
Årsmøte i BSK ski

12. februar 2024 Kl. 19.00
Sted: Miljøhuset på Sportsplassen


Dagsorden:
 1. Godkjenne de stemmeberettigede og eventuelle inviterte personer/media 
til årsmøtet

 2. Godkjenne innkallingen sakslisten og forretningsorden

 3. Velge dirigent(er) og referent(er), samt to medlemmer til å underskrive protollen

 4. Behandle gruppens årsberetning 2023 (PDF, 909 kB)

 5. Behandle gruppens regnskap i revidert stand - Årsregnskap 2023 (PDF, 469 kB)


 6. Behandle forslag og saker som fremgår av godkjent sakliste
    - Det er ikke kommet inn forslag til saker innen angitt frist.

 7. Fastsette aktivitetsavgift 2024 (PDF, 120 kB)Ingen endring fra 2023

 8. Vedta gruppens budsjett for 2024 - Budsjett 2024 (PDF, 469 kB)

 9. Valgkomiteens innstilling (PDF, 59 kB) til BSKs årsmøte på medlemmer til gruppestyret.


Velkommen!

Øystein Heggelund Dahl

Styreleder BSK Ski

Til toppen