Du er her:

Innebandy

Innkalling til
Årsmøte i BSK innebandy
2. februar 2022 kl. 1900

Sted: Miljøhuset på Sportsplassen, forbehold om evnt endringer til TEAMS pga av smittetrykk


Dagsorden:
 1. Godkjenne de stemmeberettigede og eventuelle inviterte personer/media
    til årsmøtet
 2. Godkjenne innkallingen sakslisten og forretningsorden
 3. Velge dirigent(er) og referent(er), samt to medlemmer til å underskrive protollen
 4. Behandle gruppens årsberetning 2021 (PDF, 168 kB)
 5. Behandle gruppens regnskap (PDF, 99 kB)i revidert stand
 6. Behandle forslag og saker
     Forslag som ønskes behandlet, må være fungerende leder
     i hende senest en uke før årsmøtet - Årsplan (PDF, 77 kB)
 7. Fastsette aktivitetsavgift 2022 - Forslag aktivitetsavgift 2022 (PDF, 60 kB)
 8. Vedta gruppens budsjett for 2022
 9. Forta valg etter BSKs lover §19


Velkommen!
Jon Anders Henriksen
Styreleder BSK innebandy
 

Til toppen