Innebandy

Innkalling til
Årsmøte i BSK innebandy
1. februar 2021 kl. 19.00 

Sted: Digitalt på Teams

Protokoll årsmøte 2021 - signert (PDF, 598 kB)

Årsberetning 2020 - signert (PDF, 872 kB)

Årsregnskap 2020 - signert (PDF, 510 kB)

Årsmøtet til innebandygruppa ble arrangert digitalt på Teams. 

Dagsorden:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede og eventuelle inviterte personer/media til årsmøtet
 2. Godkjenne innkallingen sakslisten og forretningsorden
 3. Velge dirigent(er) og referent(er), samt to medlemmer til å underskrive protollen
 4. Behandle gruppens årsberetning 2020
  INNEBANDYGRUPPAS ÅRSBERETNING FOR 2020 (PDF, 162 kB) NB! Korrigert 24.01.2021. Resultat og egenkapital er endret.
 5. Behandle gruppens regnskap i revidert stand 
  Årsregnskap 2020 Innebandygruppen (PDF, 455 kB) NB! Korrigert 24.01.2021. Resultat og egenkapital er endret.
 6. Behandle forslag og saker. Forslag som ønskes behandlet, må være fungerende leder i hende senest 2 uker før årsmøtet
  Styret har ikke mottatt forslag til saker innen fristen.
 7. Fastsette aktivitetsavgift 2021
  Styrets forslag Forslag til aktivitetsavgift 2021-22 BSK Innebandy (PDF, 421 kB)
 8. Vedta gruppens budsjett for 2021
  Styrets forslag fremgår i egen kolonne i resultatregnskapet, se punkt 5 i dagsorden.
 9. Foreta valg etter BSKs lover §19
  Innstilling fra Valgkomiteen til nytt styre for 2021 (PDF, 107 kB)
  Forslag valgkomite (PDF, 108 kB)

Velkommen!

Tom Vestby
Styreleder BSK innebandy

For å sikre et effektivt møte ber vi alle om å merke seg følgende møteregler: 

 1. Alle som deltar må logge seg på teams med FULLT NAVN (dette vil bli sjekket mot medlemsregister for stemmerett). 
 2. Vi setter pris på at alle er presise, logg deg på i god tid før møtet starter slik at du er trygg på at teknologien virker. Du vil da plasseres i lobbyen, og vi slipper deg inn i møtet så snart møteleder er klar. 
 3. Alle setter sin mikrofon på mute så snart møtet starter, og holder mute inntil man blir tildelt ordet.
 4. Vi oppfordrer til bruk av kamera dersom du har, det vil gjøre møtet litt triveligere for alle dersom vi kan se hverandre.
 5. Du ber om å få ordet ved å "rekke opp hånda" i Teams-appen. Ordstyrer vil da tildele ordet når det er klart, og først da skrur du på mikrofonen. Ta ned hånda igjen når du er ferdig med ditt innlegg.
 6. Ved avstemming vil møtechaten eller "rekke opp hånda" i Teams benyttes. 

Årsmøte i innebandygruppas foreldreutvalg

1. februar 2021 kl. 18.00

Sted: Digitalt på Teams

Dagsorden:

 1. Årsberetning for 2020 (PDF, 97 kB)
 2. Årsregnskap for 2020 (PDF, 233 kB)
 3. Budsjett for 2021
 4. Valg av styre
 5. Innkomne forslag. Forslag som ønskes behandlet må være fungerende leder i hende senest 2 uker før årsmøtet.
 6. Eventuelt

Praktisk:

Årsmøtet til Foreldreutvalget vil foregå digitalt på Teams. Ønsker du å delta send en epost til tone.hesterskog@gmail.com. Du vil så få tilsendt innkalling til teamsmøtet. 

I møtet: oppfordrer alle til å ha på kamera. Mute mikrofonen når du ikke har ordet.

Velkommen!

Tone Hesterskog, styreleder i BSK innebandy FU

Til toppen