Du er her:

2022

Innkalling til
Årsmøte i BSK innebandy
2. februar 2022 kl. 1900

Sted: Teams

For å være trygg på å kunne gjennomføre årsmøte slik at flest mulig kan delta, blir møtet avholdt elektronisk.

Valgkomiteens innstilling blir presentert i møtet. 

Microsoft Teams-møte

Bli med fra datamaskin eller mobilapp

Klikk her for å delta i møtet


Dagsorden:
 1. Godkjenne de stemmeberettigede og eventuelle inviterte personer/media
    til årsmøtet
 2. Godkjenne innkallingen sakslisten og forretningsorden
 3. Velge dirigent(er) og referent(er), samt to medlemmer til å underskrive protollen
 4. Behandle gruppens årsberetning 2021 (PDF, 168 kB)
 5. Behandle gruppens regnskap (PDF, 99 kB)i revidert stand
 6. Behandle forslag og saker
     Forslag som ønskes behandlet, må være fungerende leder
     i hende senest en uke før årsmøtet - Årsplan (PDF, 77 kB)
 7. Fastsette aktivitetsavgift 2022 - Forslag aktivitetsavgift 2022 (PDF, 60 kB)
 8. Vedta gruppens budsjett for 2022
 9. Forta valg etter BSKs lover §19

Velkommen!
Jon Anders Henriksen
Styreleder BSK innebandy

Til toppen