Du er her:

2024

Innkalling til
Årsmøte i BSK innebandy
14. februar 2024 kl. 18:00

Sted: Miljøhuset på Sportsplassen


Dagsorden:

1. Godkjenne de stemmeberettigede og eventuelle inviterte personer/media til årsmøtet

2. Godkjenne innkallingen sakslisten og forretningsorden

3. Velge dirigent(er) og referent(er), samt to medlemmer til å underskrive protokollen

4. Behandle gruppens årsberetning 2023 

Årsberetning 2023_BSK_Innebandy (PDF, 380 kB)

5. Behandle gruppens regnskap i revidert stand

Årsregnskap 2023_BSK_Innebandy (PDF, 517 kB)

6. Behandle forslag og saker som fremgår av godkjent saksliste (Forslag som ønskes behandlet, må være fungerende leder i hende senest en uke før årsmøtet)

7. Fastsette aktivitetsavgift 2024

Aktivitetsavgift_2024_BSK_Innebandy (PDF, 175 kB)

8. Vedta gruppens budsjett for 2024

Budsjett 2024_BSK_Innebandy (PDF, 153 kB)

9. Valgkomiteens innstilling til BSKs årsmøte på medlemmer til gruppestyret.

Valg av styremedlemmer 2024_BSK_Innebandy (PDF, 141 kB)


Velkommen!

Lars Holm
Styreleder BSK inneband
y

Til toppen