Du er her:

2023

Innkalling til
Årsmøte i BSK innebandy
1. februar 2023 kl. 18.30

Sted: Miljøhuset på Sportsplassen

Dagsorden:

1. Godkjenne de stemmeberettigede og eventuelle inviterte personer/media til årsmøtet 

2. Godkjenne innkallingen sakslisten og forretningsorden

3. Velge dirigent(er) og referent(er), samt to medlemmer til å underskrive protollen 

4. Behandle gruppens årsberetning 2022

Årsberetning 2022 (PDF, 97 kB)

5. Behandle gruppens regnskap i revidert stand

Årsregnskap 2022 (PDF, 69 kB)

6. Behandle forslag og saker 

Forslag som ønskes behandlet, må være fungerende leder i hende senest en uke før årsmøtet

7. Fastsette aktivitetsavgift 2023 

Forslag til aktivitetsavgift (PDF, 419 kB)

8. Vedta gruppens budsjett for 2023

9. Foreta valg etter BSKs lover §19 

Velkommen!

Jon Anders Henriksen
Styreleder BSK innebandy

Til toppen