Årsmøte i BSK Friidrett 2021

Innkalling til
Årsmøte i BSK friidrett
10. februar 2021 kl. 18.00

Sted: Teams

Praktiske regler:

 • Pga restriksjoner rundt Covid-19 må dessverre årets årsmøte gjennomføres på TEAMS. Vi ønsker at alle som skal delta melder seg på til styreleder Magnus Borander (magnus.borander@gmail.com) i god tid i forkant av møtet. Du vil da motta link til TEAMS-møtet.
 • Alle som deltar må logge seg på teams med FULLT NAVN (dette vil bli sjekket mot medlemsregister for stemmerett).
 • Vi setter pris på at alle er presise, logg deg på i god tid før møtet starter slik at du er trygg på at teknologien virker. Du vil da plasseres i lobbyen, og vi slipper deg inn i møtet så snart møteleder er klar.

Dagsorden:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede og eventuelle inviterte personer/media til årsmøtet
 2. Godkjenne innkallingen sakslisten og forretningsorden
  • Forslag forretningsorden:
   Alle setter sin mikrofon på mute så snart møtet starter, og holder mute inntil man blir tildelt ordet
   Vi oppfordrer til bruk av kamera dersom du har, det vil gjøre møtet litt triveligere for alle dersom vi kan se hverandre.
   Man ber om å få ordet ved å "rekke opp hånda" i Teams-appen. Ordstyrer vil da tildele ordet når det er klart, og først da skrur du på mikrofonen. Ta ned hånda igjen når du er ferdig med ditt innlegg.
   Ved avstemming vil håndsopprekking i Teams-appen benyttes. Pass på at alle hender er tatt ned før avstemming begynner og etter at det bekreftes at alle stemmer er talt. Vi vil først be om at alle som stemmer nei til forslaget rekker opp sin hånd, deretter alle som stemmer blankt. Dersom lavt antall negative/blanke stemmer vil øvrige deltakere antas å stemme for forslaget som er lagt fram. Ved høyt antall negative/blanke vil vi også be om at de som er for forslaget avgir sin stemmer. 

 3. Velge dirigent(er) og referent(er), samt to medlemmer til å underskrive protollen
 4. Behandle gruppens årsberetning 2020 
 5. Behandle gruppens regnskap
 6. Behandle forslag og saker. Forslag som ønskes behandlet, må være fungerende leder i hende senest 2 uker før årsmøtet
  • Ingen mottatte forslag eller saker
 7. Fastsette aktivitetsavgift 2021
 8. Vedta gruppens budsjett for 2021
 9. Foreta valg etter BSKs lover §19


Velkommen!

Magnus Borander
Styreleder BSK friidrett

Til toppen