Du er her:

2022

Innkalling til
Årsmøte i BSK friidrett
9. februar 2022 kl. 19.00

Sted: Miljøhuset på Sportsplassen


Dagsorden:

  1. Godkjenne de stemmeberettigede og eventuelle inviterte personer/media til årsmøtet
  2. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden
    • Innkalling publisert på BSK nettside 16. desember
    • Styrets forslag til forretningsorden:
      Medlem/årsmøtevalgt organ med forslag på saklisten, gis nødvendig taletid for å presentere forslaget.
      Dirigenten kan beslutte å sette strek for inntegnede talere og endre taletiden ved behov.
      Stemmegivning gjennomføres i samsvar med dirigentens angivelse.
  3. Velge dirigent(er) og referent(er), samt to medlemmer til å underskrive protollen
    • Styrets innstilling til dirigent: Per Gammelgård
    • Styrets innstilling til referent: Jon Olav Viste
  4. Behandle gruppens årsberetning 2021
  5. Behandle gruppens regnskap i revidert stand
  6. Behandle forslag og saker
    • Ingen innkomne forslag
  7. Fastsette aktivitetsavgift 2022
    • Styrets forslag:
      For aldersgruppene opp til 16 år følges BSKs satser for felles aktivitetsavgift.

      8 år og yngre: kr 1.500,-
      9 år: kr 1.600,-
      10 år: kr 1.700,-
      11 år: kr 2.000,-
      12 år: kr 2.500,-
      13-14 år: kr 2.750,-
      15-16 år: kr 3.000,-

      For 17, 18 og 19 år gamle skal avgiften være kr 3000. Dersom BSK setter fellesavgiften for 16 år eller eldre høyere enn kr 3000, økes avgiften for 17-19 år tilsvarende.

  8. Vedta gruppens budsjett for 2022

  9. Foreta valg etter BSKs lover §19

    • Når gruppeårsmøtet har valgt nytt styre, tiltrer det nye styret umiddelbart så sant ikke årsmøtet vedtar noe annet.

    • Last ned valgkomiteens innstilling til nytt styre: Innstilling fra valgkomiteen (PDF, 101 kB)

    • Styrets innstilling til ny valgkomite:

      • Leder: Magnus Borander

      • Medlem: Gøril Nundal

      • Medlem: Einar Sørland

      • Vara: Kjersti Borander

 

Velkommen!

Kristoffer Halmøy (kristoffer@halmoy.no)
Styreleder BSK friidrett

Til toppen