Du er her:

2022

Innkalling til
Årsmøte i BSK friidrett
9. februar 2022 kl. 19.00

Sted: Miljøhuset på Sportsplassen


Dagsorden:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede og eventuelle inviterte personer/media til årsmøtet
 2. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden
  • Innkalling publisert på BSK nettside 16. desember
  • Styrets forslag til forretningsorden:
   Medlem/årsmøtevalgt organ med forslag på saklisten, gis nødvendig taletid for å presentere forslaget.
   Dirigenten kan beslutte å sette strek for inntegnede talere og endre taletiden ved behov.
   Stemmegivning gjennomføres i samsvar med dirigentens angivelse.
 3. Velge dirigent(er) og referent(er), samt to medlemmer til å underskrive protollen
  • Styrets innstilling til dirigent: Per Gammelgård
  • Styrets innstilling til referent: Jon Olav Viste
 4. Behandle gruppens årsberetning 2021
 5. Behandle gruppens regnskap i revidert stand
 6. Behandle forslag og saker
  • Ingen innkomne forslag
 7. Fastsette aktivitetsavgift 2022
  • Styrets forslag:
   For aldersgruppene opp til 16 år følges BSKs satser for felles aktivitetsavgift.

   8 år og yngre: kr 1.500,-
   9 år: kr 1.600,-
   10 år: kr 1.700,-
   11 år: kr 2.000,-
   12 år: kr 2.500,-
   13-14 år: kr 2.750,-
   15-16 år: kr 3.000,-

   For 17, 18 og 19 år gamle skal avgiften være kr 3000. Dersom BSK setter fellesavgiften for 16 år eller eldre høyere enn kr 3000, økes avgiften for 17-19 år tilsvarende.

 8. Vedta gruppens budsjett for 2022

 9. Foreta valg etter BSKs lover §19

  • Når gruppeårsmøtet har valgt nytt styre, tiltrer det nye styret umiddelbart så sant ikke årsmøtet vedtar noe annet.

  • Last ned valgkomiteens innstilling til nytt styre: Innstilling fra valgkomiteen (PDF, 101 kB)

  • Styrets innstilling til ny valgkomite:

   • Leder: Magnus Borander

   • Medlem: Gøril Nundal

   • Medlem: Einar Sørland

   • Vara: Kjersti Borander

 

Velkommen!

Kristoffer Halmøy (kristoffer@halmoy.no)
Styreleder BSK friidrett

Til toppen