Fotball

Innkalling til
Årsmøte i BSK fotball
28. januar 2021 kl. 19.30

Sted: Teams-møte. Se praktiske retningslinjer for gjennomføring nederst. Lenke til møtet finnes her


Dagsorden:
 1. Godkjenne de stemmeberettigede og eventuelle inviterte personer/media til årsmøtet
 2. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden
 3. Velge dirigent(er) og referent(er), samt to medlemmer til å underskrive protollen
 4. Behandle gruppens årsberetning 2020 (Årsberetning BSK Fotball for 2020 (PDF, 88 kB))
 5. Behandle gruppens regnskap i revidert stand (Årsregnskap fotball 2020 og budsjett 2021 (PDF, 447 kB))
 6. Behandle forslag og saker. Forslag som ønskes behandlet, må være fungerende leder i hende senest 2 uker før årsmøtet (ingen saker er innkommet).
 7. Fastsette aktivitetsavgift 2021 - forslag uendret avgift (Forslag aktivitetsavgift 2021 med historisk oversikt (PDF, 45 kB))
 8. Vedta gruppens budsjett for 2021 ( (PDF, 447 kB)rsregnskap fotball 2020 og budsjett 2021 (PDF, 447 kB))
 9. Foreta valg etter BSKs lover §19 (Årsmøte BSK Fotball sak nr 9 Valg (PDF, 38 kB))

 


Velkommen!
Jens Naas-Bibow
Styreleder BSK fotball

 

* * *

 

Praktisk:

Pga restriksjoner rundt Covid-19 må dessverre årets årsmøte gjennomføres på Teams. Du logger deg inn på lenken øverst i innkallingen.

For å sikre et effektivt møte ber vi alle om å merke seg følgende møteregler: 

  1. Alle som deltar må logge seg på Teams med FULLT NAVN (dette vil bli sjekket mot medlemsregister for stemmerett). 
  2. Vi setter pris på at alle er presise, logg deg på i god tid før møtet starter, slik at du er trygg på at teknologien virker. Du vil da plasseres i lobbyen, og vi slipper deg inn i møtet så snart møteleder er klar. 
  3. Alle setter sin mikrofon på mute så snart møtet starter, og holder mute inntil man blir tildelt ordet
  4. Vi oppfordrer til bruk av kamera dersom du har, det vil gjøre møtet litt triveligere for alle dersom vi kan se hverandre.
  5. Man ber om å få ordet ved å "rekke opp hånden" i Teams-appen. Ordstyrer vil da tildele ordet når det er klart, og først da skrur du på mikrofonen. Ta ned hånden igjen når du er ferdig med ditt innlegg.
  6. Ved avstemming vil håndsopprekking i Teams-appen benyttes. Pass på at alle hender er tatt ned før avstemming begynner og etter at det bekreftes at alle stemmer er talt. Vi vil først be om at alle som stemmer nei til forslaget rekker opp sin hånd, deretter alle som stemmer blankt. Dersom lavt antall negative/blanke stemmer vil øvrige deltakere antas å stemme for forslaget som er lagt fram. Ved høyt antall negative/blanke vil vi også be om at de som er for forslaget avgir sin stemmer. 

* * *

Til toppen