Du er her:

Fotball

Innkalling til
Årsmøte i BSK fotball
15. februar 2022 kl. 19.30

Sted: Miljøhuset på Sportsplassen, forbehold om evnt endringer til TEAMS pga av smittetrykk


Dagsorden:
 1. Godkjenne de stemmeberettigede og eventuelle inviterte personer/media
    til årsmøtet
 2. Godkjenne innkallingen sakslisten og forretningsorden
 3. Velge dirigent(er) og referent(er), samt to medlemmer til å underskrive protollen
 4. Behandle gruppens årsberetning 2021
 5. Behandle gruppens regnskap i revidert stand
 6. Behandle forslag og saker
     Forslag som ønskes behandlet, må være fungerende leder
     i hende senest en uke før årsmøtet
 7. Fastsette aktivitetsavgift 2022
 8. Vedta gruppens budsjett for 2022
 9. Forta valg etter BSKs lover §19


Velkommen!
Jens Naas-Bibow
Styreleder BSK fotball

Til toppen