Du er her:

2022

Innkalling til
Årsmøte i BSK fotball
15. februar 2022 kl. 19.30

Sted: Miljøhuset på Sportsplassen, forbehold om endring til Teams-møte på grunn av smittetrykk


Dagsorden:
 1. Godkjenne stemmeberettigede og eventuelle inviterte personer/media
    til årsmøtet
 2. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden
 3. Velge dirigent(er) og referent(er), samt to medlemmer til å underskrive protollen
 4. Behandle gruppens årsberetning 2021 (PDF, 125 kB) 
 5. Behandle gruppens regnskap i revidert stand (PDF, 65 kB)
 6. Behandle forslag og saker
     Forslag som ønskes behandlet, må være leder
     i hende senest en uke før årsmøtet
 7. Fastsette aktivitetsavgift 2022 (PDF, 45 kB)
 8. Vedta gruppens budsjett for 2022 (PDF, 65 kB)
 9. Foreta valg (PDF, 38 kB) etter BSKs lover §19


Velkommen!
Jens Naas-Bibow
Styreleder BSK fotball

Til toppen