Du er her:

2024

NB! NY UTSETTELSE

Endelig årsregnskap fra klubben er dessverre ikke ferdig i tide til opprinnelig planlagt dato for årsmøtet.

 

Nytt tidspunkt for årsmøtet blir onsdag 28. februar kl 19:30 i Miljøhuset.

 

Vi beklager utsettelsen.

 

Innkalling til
Årsmøte i BSK fotball
28. februar 2024 kl. 19.30

Sted: Miljøhuset Sportsplassen

 


Dagsorden:
 1. Godkjenne de stemmeberettigede og eventuelle inviterte personer/media

 2. Godkjenne innkallingen sakslisten og forretningsorden
 3. Velge dirigent(er) og referent(er), samt to medlemmer til å underskrive protollen

 4. Behandle gruppens årsberetning 2023

2024-02-21 Årsberetning BSK Fotball 2023 (PDF, 134 kB)


 5. Behandle gruppens regnskap i revidert stand

Årsregnskap Fotball 2023 (foreløpig) (PDF, 456 kB)


 6. Behandle forslag og saker som fremgår av godkjent saksliste

     Forslag som ønskes behandlet, må være fungerende leder

     i hende senest en uke før årsmøtet

7. Fastsette aktivitetsavgift 2024

2024-02-21 Forslag aktivitetsavgift 2024 med historisk oversikt (PDF, 20 kB)

 8. Vedta gruppens budsjett for 2024

Budsjett 2024 - BSK FOTBALL (XLSX, 45 kB)

 9. Valgkomiteens innstilling til BSKs årsmøte på medlemmer til gruppestyret

2023-02-07 Innstilling valgkomiteen BSK Fotball sak nr 9 Valg (PDF, 36 kB)


Velkommen!
Jens Naas-Bibow
Styreleder BSK fotball

Til toppen