Du er her:

2023

Innkalling til
Årsmøte i BSK fotball
14. februar 2023 kl. 19.30

Sted: Miljøhuset på Sportsplassen

Dagsorden:

1. Godkjenne de stemmeberettigede og eventuelle inviterte personer/media til årsmøtet 

2. Godkjenne innkallingen sakslisten og forretningsorden

3. Velge dirigent(er) og referent(er), samt to medlemmer til å underskrive protollen 

4. Behandle gruppens årsberetning 2022

Årsberetning 2022 (PDF, 86 kB)

5. Behandle gruppens regnskap i revidert stand

Regnskap 2022 (PDF, 452 kB)

6. Behandle forslag og saker 

Forslag som ønskes behandlet, må være fungerende leder i hende senest en uke før årsmøtet

7. Fastsette aktivitetsavgift 2023 

Forslag aktivitetsavgift (PDF, 47 kB)

8. Vedta gruppens budsjett for 2023

Budsjett 2023 (PDF, 158 kB)

9. Foreta valg etter BSKs lover §19 

Valgkomiteens instilling (PDF, 31 kB)

Velkommen!
Jens Naas-Bibow
Styreleder BSK fotball

Til toppen