Du er her:

2024

Innkalling til
Årsmøte i BSK orientering
13. februar 2024 kl. 19.30

Sted: Miljøhuset på Sportsplassen

Vi vet at mange er på treningssamling i Spania denne uka så for de som ikke har anledning til å møte fysisk vil det være mulig å delta via Teams. Logg inn på Teams med ditt fulle navn for at vi skal kunne kontrollere stemmerett mot medlemsregisteret. Oppmøte på Teams må skje før møtestart kl 19:30.

Dagsorden:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede og eventuelle inviterte personer/media til årsmøtet
 2. Godkjenne innkallingen sakslisten og forretningsorden
 3. Velge dirigent(er) og referent(er), samt to medlemmer til å underskrive protollen
 4. Behandle gruppens årsberetning 2023
 5. Behandle gruppens regnskap i revidert stand
 6. Behandle forslag og saker som fremgår av godkjent saksliste
  Forslag som ønskes behandlet, må være fungerende leder i hende senest en uke før årsmøtet
 7. Fastsette aktivitetsavgift 2024
 8. Vedta gruppens budsjett for 2024
 9. Valgkomiteens innstilling til BSKs årsmøte på medlemmer til gruppestyret.

 

Sakspapirer:

 

Velkommen!

Pål Christian Ingierd
Styreleder BSK Orientering

Til toppen