Du er her:

Årsmøte i BSK Håndball Elite

Innkalling til
Årsmøte i Bækkelagets Sportsklub HE
10. februar 2022 kl. 19.45

Sted: Miljøhuset på Sportsplassen, forbehold om evnt endringer til TEAMS pga av smittetrykk

Dagsorden:
 1. Godkjenne de stemmeberettigede og eventuelle inviterte personer/media
    til årsmøtet
 2. Godkjenne innkallingen sakslisten og forretningsorden
 3. Velge dirigent(er) og referent(er), samt to medlemmer til å underskrive protollen
 4. Behandle gruppens årsberetning 2021
 5. Behandle gruppens regnskap i revidert stand
 6. Behandle forslag og saker
     Forslag som ønskes behandlet, må være fungerende leder
     i hende senest to uker før årsmøtet
 7. Fastsette aktivitetsavgift 2022
 8. Vedta gruppens budsjett for 2022
 9. Forta valg etter BSKs lover §19


Velkommen!
Thomas Rustad
Styreleder Bækkelagets Sportsklub HE
 

Til toppen