Du er her:

2023

Innkalling til
Årsmøte i Bækkelagets Sportsklub HE
9. februar 2023 kl. 19.45

Sted: Miljøhuset på Sportsplassen

Dagsorden:

1. Godkjenne de stemmeberettigede og eventuelle inviterte personer/media til årsmøtet 

2. Godkjenne innkallingen sakslisten og forretningsorden

3. Velge dirigent(er) og referent(er), samt to medlemmer til å underskrive protollen 

4. Behandle gruppens årsberetning 2022

5. Behandle gruppens regnskap i revidert stand

Årsregnskap BSK Elite 2022_signert (PDF, 2 MB)

6. Behandle forslag og saker 

Forslag som ønskes behandlet, må være fungerende leder i hende senest en uke før årsmøtet

7. Fastsette medlemsavgift 2023 

Medlemskontigent Elite 2023 (PDF, 110 kB)

8. Vedta gruppens budsjett for 2023

(se Årsregnskap BSK Elite 2022)

9. Foreta valg etter BSKs lover §19 

Innstilling nytt styre BSK HE 2023 (PDF, 76 kB)

Innstilling ny Valgkomite BSK HE 2023 (PDF, 51 kB)

 

Velkommen!

Thomas Rustad
Styreleder Bækkelagets Sportsklub HE

Til toppen