Du er her:

2023

Generalforsamling i Bækkelagets Sportsklub

Avholdes 28. mars 2023 kl. 18.00

Sted: Bekkelagshuset

Det innkalles med dette til årsmøte i Bækkelagets Sportsklub tirsdag 28. mars 2023 kl. 18.00 på Bekkelagshuset.

DAGSORDEN

 1. Godkjenne de stemmeberettigete og eventuelle inviterte personer/media

 2. Godkjenne innkallelsen, sakslisten og forretningsorden

 3. Velge dirigent(er) og referent(er), samt to medlemmer til å underskrive protokollen

 4. Behandle klubbens årsberetning, gruppenes, Kontrollutvalgets og revisors beretninger (PDF, 18 MB)

  Kontrollutvalgets beretning for 2022 (PDF, 559 kB)

 5. Behandle klubbens regnskap og grupperegnskaper i revidert stand og styrets økonomiske beretning (PDF, 16 MB)

 6. Behandle forslag og saker som fremgår av godkjent sakliste

 7. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50 og treningsavgift eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppenes aktivitet (PDF, 96 kB)

 8. Vedta klubbens og gruppenes budsjett for 2023 (PDF, 16 MB)

 9. Behandle klubbens organisasjonsplan (PDF, 505 kB)

10. Foreta valg etter §14-10 punktene 1-9

Oslo, 14. februar 2023
Øystein Rikheim Sundelin, leder

 

OBS: Reviderte regnskaper, budsjettforslag, innkomne forslag og valgkomiteens innstilling vil være tilgjengelig på klubbens kontorer og nettsider senest en uke før årsmøtet.

Grunnet miljøhensyn vil det ikke være papirkopier av dokumentene på selve årsmøtet, men kom gjerne innom kontoret om du likevel ønsker en kopi. 

Vel møtt!

Til toppen