Du er her:

Dugnad og foreldreinnsats

For å få til samfunnets beste aktivitetstilbud for våre barn og holde kostnadene nede er vi helt avhengig av dugnadsinnsats fra foreldre og medlemmer.

Å bidra med innsats for skigruppa er både meningsfullt og sosialt, og engasjerte foreldre er en nøkkel til at barna blir lenge i idretten.

Det er en klar forventning at foreldre med barn i skigruppa deltar på minst følgende tre dugnader gjennom året:

  • Minst ett internt klubbarrangement (terrengløp, karusellrenn, klubbmesterskap etc)
  • Skigruppas kretsrenn (Kretsmesterskap eller annet)
  • Norway Cup

I tillegg er vi avhengig av at foreldre engasjerer seg i barnas treninger. Vi bruker foreldre både som hovedtrenere og hjelpetrenere (opp til 13 år) og som oppmenn. Et annet viktig område hvor vi trenger hjelp fra foreldre er i vår snøproduksjon på Ekeberg, og vi trenger også foreldre i styre- og komitéarbeid.

Under er de ulike områdene hvor vi trenger hjelp beskrevet nærmere, og det er informasjon om hvordan man melder seg på. Det er svært krevende for sentrale ressurspersoner å mase på foreldre for å bidra her og der, så vi oppfordrer innstendig til at du selv ser hvor viktig dette er og på eget initiativ tar kontakt for å bidra der du føler du har lyst

Klubbinterne arrangement

Gjennom sesongen arrangerer vi terrengløp, karusellrenn og klubbmesterskap. Vi har en sentral arrangementskomite som arbeider med planlegging og tilrettelegging, men vi trenger funksjonærer på disse rennene til start/mål/løypevakt og diverse andre oppgaver slik at barna får en gøyal og trygg opplevelse.

Ansvarlig for arrangementskomiteen er Merethe Aagaard (meretheaagaard@hotmail.com, mobil 90627190)

Vi har en egen dugnadsportal for påmelding til disse arrangementene: http://palisoft.no/bsk/?arrid=40

Kretsrenn

Hver vinter arrangerer vi et skirenn for alle klubber i kretsen. 

Kretsrenn er krevende og her trenger vi og forventer vi at alle familier i skigruppa stiller opp når det annonseres.

 

Snøproduksjon på Ekeberg

Skigruppa eier to snøkanoner og en preppemaskin som vi bruker for å tilrettelegge snø- og skiforhold i nærområdet vårt på Ekeberg. Spesielt med tanke på å operere snøkanonene på kalde desember- og januardager (kvelder) trenger vi hjelp av foreldre.

Dette er en superviktig jobb for at vi skal ha gode skiforhold for treninger og skileik.

Det er en enkel jobb, kanonene må ettersees slik at de produserer snø og ikke vann. Opplæring vil bli gitt.

Ansvarlig kontaktperson: Jens Lexerød (jenslexerod@gmail.com, 47815439)

Påmelding: http://palisoft.no/bsk/?arrid=46

Trener- og oppmannsroller

Hva vil en tirsdags- og torsdagstrening være for barna om det ikke var noen som tok ansvar og var trenere? Eller hvordan får vi ut informasjon om aktiviteter og samlet gruppene til sosiale samlinger slik som hjemmesamling uten at noen tok oppgaven som oppmann?

For alle årsklasser under 13 år baserer vi trenerapparatet på foreldre. Vi har med en del tidligere utøvere som ungdomstrenere, men i all hovedsak må foreldre stille opp som hovedtrener og hjelpetrener i disse klassene.

Alle som melder seg får tilbud om gratis trenerkursing og vil bli fulgt opp av sportslige ansvarlige i styret. Dette er en kjempegivende jobb, og du får være med å forme barnas treningstilbud!

Ansvarlige kontaktpersoner for trener- og oppmannsroller er:

  • Opp til og med 12 år: Eivind Aarnes (eivind@emjo.no, mobil: 96049444)
  • Fra og med 13 år: Jan Henning Løken (jan@henning.as, mobil: 91601122)
  • Telemark: Anita Strøm Eriksen (anita.str.eriksen@gmail.com, mobil: 90957265)

Styre og stell

Skigruppa har et styre som er ansvarlig for all aktivitet og gruppas økonomi. Se kontaktinformasjon for aktuelle styreverv.

Styret velges på skigruppas årsmøte i februar etter innstilling fra valgkomiteen. Leder for valgkomiteen er Christian Steimler (csteimler@gmail.com, mobil 951 70 029)

Norway Cup

I uke 31 hvert år arrangerer BSK Norway Cup. Dette er klubbens bærebjelke og desidert viktigste inntektskilde. Aktive og foreldre fra alle grupper i klubben bidrar her for å skape fotballfest på sletta. Hver eneste time vi klarer å bemanne et dugnadsskift gir skigruppa ekstra inntekt som går tilbake til skiaktivitet. På et normalår gir denne dugnaden skigruppa inntekter på rundt 600.000 kroner, så det er utrolig viktig at alle stiller opp og bidrar. 

Skigruppas foreldre samles gjerne i salgsbodene 21 og 28, men det er fritt fram til å ta andre oppgaver også. Dette er en sosial dugnad hvor du blir bedre kjent med andre foreldre! 

Påmelding skjer på vårparten, info kommer her på webben.

Julekalendersalg

Skigruppa har i "alle" år solgt julekalendere til inntekt for aktivitet i gruppa. Det foregår slik at hvert medlem opp til og med 16 år kjøper 10 kalendere av skigruppa for videresalg til naboer, venner og familie. Kalenderne koster 50 kroner og videreselges for det samme. Fine premier. Kalenderne deles ut på trening i november, og betales gjennom faktura fra klubben.

Til toppen