Styre og stell

Skigruppa ledes av et styre valgt på gruppas årsmøte. Vi har også noen komiteer som jobber med utvalgte satsningsområder. Kontaktinfo finner du under.

Generelle henvendelser til skigruppa:  ski@bsknc.no
Fakturaer sendes til:  faktura.ski@bsknc.no

Kontaktinformasjon til skigruppas trenere og oppmenn finner du her.

Styret i skigruppa 2021
Styret i skigruppa 2021
Verv Navn Mobil E-post
Leder Øystein Heggelund Dahl 97198216 ohd@uniconsult.no
Nestleder Einar Boije 95196349 einar@boije.no
Sekretær Kristian Brustad 46661639 brustad@online.no
Styremedlem, økonomi Lars Eivind Kreken 90153140 kasserer.ski@bsknc.no
Styremedlem, utdanning og sportslig 13 år+ Jan Henning Løken 91601122 jan@henning.as
Styremedlem, sportslig 0-12 år Beate Hagen 99259406 hagenbeat@gmail.com
Styremedlem, anlegg Jens Lexerød 47815439 jenslexerod@gmail.com
Styremedlem, arrangement Morten Skjørtvedt 91684096 morten.skjortvedt@choice.no
Styremedlem, sponsor Andreas Alvenes 90119208 andreas@boaeiendom.no
Styremedlem, telemark Anita Strøm Eriksen 90957265 anita.str.eriksen@gmail.com
Skigruppas sportslige komité 2020/21
Skigruppas sportslige komité 2020/21
Verv Navn Mobil E-post
eder Elin Hjelpdahl 92626220 elin.hjelpdahl@gmail.com
Hovedtrener Skigruppa Kari Vikhagen Gjeitnes 97766902 kari_vikhagen_gjeitnes@hotmail.com
Representant junior  Arne Reinemo 91547886 arne.reinemo@creo.no
Representant 13-16 Elin Hjelpdahl 92626220 elin.hjelpdahl@gmail.com
Representant barn og unge Beate Hagen 99259406 hagenbeat@gmail.com
Representant Senior Herman Andreas Andersen 46486090 herman.andreas@hotmail.com
Representant Turlangrenn Frank-Tore Toresen 90554212 franktoret@viken.no
Skigruppas valgkomite 2021-22
Skigruppas valgkomite 2021-22
Verv Navn Mobil E-post
Leder Elin Myrmel-Johansen 93480538 elinmyrmeljohansen@gmail.com
Medlem Cecilie Clement 93432284 cecilie@clement.no
Medlem Ivar Benberg 98239903 ibenberg@yahoo.com
Til toppen