Du er her:

Lagledermøte i innebandyen

Onsdag 7. desember ble det avholdt lagledermøte i Miljøhuset på Sportsplassen.

Styret hadde invitert lagledere og trenere, og på agendaen stod:

  • Dugnadsarbeidet i klubben
  • Sportslig gjennomgang
  • Årsplan 2023

I forbindelse med «Dugnadsarbeidet i klubben» stilte administrasjonen i klubben/Norway Cup ved Marthe Bøhler (Arrangements og produktsjef), Kai Frydenlund-Holm (mannskapssjef Norway Cup) og Pål Trælvik (Generalsekretær). De informerte om årets turnering som bestod av 45 nasjoner, rundt 5000 kamper, 30 000 deltakere og ikke minst de 1860 frivillige som gjorde gjennomføringen mulig. De informerte også om inntektene det frivillige arbeidet hadde gitt klubben, de ulike idrettsgruppene og lagene. I 2023 blir det også håndball i Norway Cup, så det blir et enda større arrangement og behov for enda flere frivillige. Mer informasjon om arrangementet kommer på nyåret, og etter påske kommer invitasjon og påmelding til årets morsomste dugnad.  

Det er bare å holde av 29. juli - 5. august 2023 i kalenderen!

Tilknyttet «Sportslig gjennomgang» ble det tatt en status på lagene, treninger, ressurser og fasiliteter. Det er en del variasjon på de ulike årgangene med tanke på blant annet antallet spillere og rekruttering. Flere årganger har godt med spillere, mens andre har utfordringer med å stille lag. Rekruttering til de ulike lagene og årgangene er viktig, og en har alltid plass til nye spillere.
Det er fortsatt en del utfordringer med fasiliteter og bruk av Ekeberg Skoles flerbrukshall. Dette har over tid vært, og er, på agendaen til styret og den sentrale administrasjonen i klubben, og det vil jobbes videre med påvirkning og ulike tiltak.
 

Årsplan 2023
Budsjett vedtas av Hovedstyret medio desember, innebandystyret vedtar gruppens budsjett (utgifter) 4. januar 2023. I møtet ble det tatt opp hvordan både inntekter og utgiftssiden best mulig legges opp for at innebandygruppen skal få et så godt opplegg og tilbud som mulig. Norway Cup er en viktig og mulig stor inntektskilde for innebandyen. Med en større deltakelse fra gruppen (både fra barn og foreldre, og de voksne utøverne), så vil en redusere behovet for de andre dugnadene gjennom året. Det ble tatt opp ulike tilnærminger for å øke innsatsen og det kommer mer informasjon rundt dette. 
Innebandygruppen trenger flere frivillige som har tid og lyst til være med å legge til rette for idretten vår. Har du lyst til å bidra? Ta kontakt med en av oss i styret for en uforpliktende prat.

Til toppen