Du er her:

16 år +

Gjelder for utøvere som er over 16 år og som satser.

 Alle utøvere 16 år + vil få tilbud om egen trener og eget treningsprogram forutsatt at man ønsker og er motivert til å satse.

De som ikke ønsker å satse like mye, skal ha et fullverdig treningstilbud, og oppfordres til å følge de andre utøverne og deres opplegg.

Trenerne forsøker etter beste evne å koordinere treningen mellom utøvere og trenere i de ulike øvelsene slik at både treningsutbytte og sosial tilhørighet blir ivaretatt.

Det skal gjennomføres utøversamtaler for alle som ønsker å satse i aldersgruppen 15+ og legger ned mye treningsarbeid. Dette for å sikre at trener og utøver har de samme målene, at de riktige tingene gjøres, og at man vet man er på riktig vei. Videre bør man i utøversamtalene bli enige om delmål og hovedmål for satsingen. Det er viktig at samtalen er tosidig. Gjennomføres to ganger pr år og gruppetrener bør notere noen stikkord fra samtalen som kan benyttes i oppfølgning i neste samtale for å skape nødvendig progresjon. 

Trener har ansvar for å tilpasse den totale treningsmengden for utøveren per uke. Alle trenere innenfor hver aldersgruppe diskuterer sammen på jevnlige trenermøter slik at det er en helhetlig plan for utøverne med tilpasset mengde trening.

 

Aktuelle lenker:

Treningstider Kontaktinformasjon til lagleder og trenere

Til toppen