Du er her:

Hedersbevis til medlemmer av friidrettsgruppen

På BSKs årsmøte 29. mars ble det delt ut hedersmerker til flere av våre medlemmer.

F.v. Karine Jacobsen, Johnny Gundersen, Iben Carnhed, Sture Marrot, Christian Kielland, Lars Ytterhaug, Thomas Schibbye Kristoffer Halmøy I korona-tiden har det ikke vært anledning til å avholde fysiske årsmøter. Utdeling av hedersmerker har derfor blitt utsatt helt til årsmøtet 2022. For friidrettsgruppen sin del har vi de siste årene hatt mange medlemmer som har kvalifisert for BSK sine hedersmerker.

Følgende hedersbevisninger kan tildeles fortjente medlemmer

Fortjenstmerke i bronse

Bronsemerket kan tildeles medlemmer som har min. 2 års medlemskap og 5 års fortjenstfullt arbeid for klubben, fortjenstfullt arbeid som ansatt i klubben eller som har oppnådd gode idrettslige resultater.

Fortjenstmedalje i sølv

Sølvmedalje kan tildeles medlemmer som har utført et meget fortjenestfullt arbeide for klubben, meget fortjenstfullt arbeide som ansatt i klubben eller som har oppnådd fremragende sportslige resultater i flere år.

Beslutning om tildeling av fortjenstmerke i bronse og fortjenstmedalje i sølv fattes av hovedstyret. 

Fortjenstmedalje i gull / Æresmedlemskap

Gullmedalje (æresmedlemskap) kan tildeles medlemmer som har utført arbeide for klubben som har vært til særdeles stor betydning for klubbens drift og fremgang eller til medlemmer som i en årrekke har oppnådd sportslige resultater i verdensmålestokk.

Fortjenstmedalje i gull tildeles av generalforsamlingen etter innstilling fra hovedstyret. Innehavere av fortjenstmedalje i gull er æresmedlemmer av Bækkelagets Sportsklub.

På årsmøtet 2022 fikk følgende medlemmer av BSK Friidrett utdelt sine merker/medaljer

2019

Sture Marrot - BRONSE for god administrativ innsats 
Anders Haugan - BRONSE for god administrativ innsats 

2020

Christian Kielland - BRONSE for god administrativ innsats 
Lars Ytterhaug - BRONSE for god administrativ innsats 
Thomas Alexander Schibbye - BRONSE for god administrativ innsats 

2021

Magnus Rynning Borander - SØLV for meget god administrativ innsats 
Iben Carnhed - BRONSE for god idrettslig innsats 
Karine Jacobsen - BRONSE for god idrettslig og administrativ innsats 
Johnny Gundersen - BRONSE for god idrettslig og administrativ innsats 

Vi gratulerer!

 

For å kunne bli vurdert til hedersmerke må gruppestyret sende inn en anbefaling til Hedersbevisningskomiteen. Hvis du vet om noen medlemmer av Friidrettsgruppen som fortjener hedersbevis, kontakt styret

F.v. Karine Jacobsen, Johnny Gundersen, Iben Carnhed, Sture Marrot, Christian Kielland, Lars Ytterhaug, Thomas Schibbye Kristoffer Halmøy   Magnus Borander mottar fortjenstmedalje i sølv Kristoffer Halmøy   

Til toppen