Du er her:

Oppstart av nye aktiviteter

Vi i BSK ønsker at gruppene våre skal starte opp nye aktiviteter, eller videreutvikle eksisterende konsepter for å rekruttere og inkludere flere barn og unge. Vi har nå avsatt midler til dette formålet. 

Det overordnede målet med tilskuddsordningen er å få flere barn og unge til å prøve ut aktivitetstilbud i BSK. Tilskuddsordningen skal bidra til å motvirke økonomiske og kulturelle barrierer som ellers hindrer deltakelse. Inkludering i BSK skal inspirere inaktive/uorganiserte barn og ungdom til å delta i fysisk aktivitet i lokalmiljøet. Tiltakene som gis støtte må understøtte lagenes ordinære aktiviteter, eller bidra til utvikling av nye varige aktivitetstilbud i lagene.

Har du noen gode ideer til hvordan laget eller gruppen kan inkludere flere, send kortfattet søknad og budsjett til inkludering@bsknc.no

Enkelt søknadsskjema finner du her. (XLSX, 27 kB)

Til toppen