Du er her:

Inkludering og støtte

Alle gruppestyrer i BSK skal ha en inkluderingsansvarlig i sitt styre. 

Vi i BSK har satt av ett økonomisk fond til utøvere med lav betalingsevne og ønsker at det skal være en lav terskel for å kunne søke om midler i dette fondet. Deler av fondet går til å opprettholde felles aktivitetsavgift for våre utøvere, slik at vi fortsatt kan tilby aktivitet til en lav pris for alle under 16 år som ønsker å drive med flere idretter. Les mer om felles aktivitetsavgift her.

Vi vet at det kan koste å delta i organisert idrett, og som klubb ønsker vi å bidra til at alle barn kan delta, uavhengig av økonomisk ståsted. BSK støtter med midler til aktivitetsavgift eller reisekostnader i regi av klubben. Ønsker du å søke støtte for ditt barn, send en mail til inkluderingsansvarlig i ditt styre eller til inkludering@bsknc.no. Alle henvendelser blir behandlet konfidensielt. Retningslinjer finner du her. (PDF, 80 kB)

Det finnes også egne støtteordninger under de enkelte særforbund som våre medlemmer selv kan søke på.

Håndballforbundet: Støtte til å få dekket lisens. NB! Fristen for å søke er 13. januar 2023.

 

I forlengelsen av dette inkluderingsarbeidet ser vi på en mulighet for gjenbruk av utstyr, slik at den totale kostnaden for å drive idrett kan holdes på ett så lavt nivå som mulig for medlemmene våre. Det ble i januar sent ut en spørreundersøkelse til klubbens medlemmer, og tilbakemeldingene var utelukkende positive. Vi kommer tilbake med mer informasjon når løsningen er klar. 

Til toppen