Du er her:

Frivillighets og dugnadsarbeid

I norsk idrett er det ikke lov å tvinge noen til å delta på dugnad. BSK kan oppfordre medlemmer og foreldre om å stille opp på dugnad, men deltakelsen må være basert på frivillighet. BSK kan beslutte at medlemmer som deltar på dugnad får en rimelig reduksjon i kontingenten og/eller avgift som reflekterer andelen av de totale kostnadene.

Medlemmene bør vite hva klubben/gruppene har tenkt å gjennomføre av dugnader. For å få dugnadsordninger til å fungere er det viktig at medlemmene får en forståelse av hvorfor det er viktig at dugnader blir gjennomført.

BSK arrangerer Norway Cup i uke 31 i hvert år. For at våre medlemmer skal få ett godt aktivitetstilbud er det helt nødvendig at aktive medlemmer i klubben deltar som frivillig under Norway Cup.

Inntekten for de aktives innsats går til å dekke budsjetterte aktivitetskostnader i gruppen, foreldrenes innsats vil komme laget, enkeltutøveren eller gruppen til gode, avhengig av hva de enkelte gruppene har bestemt på sine årsmøter.

Til toppen