Du er her:

2023

Innkalling til
Årsmøte i BSK orientering
7. februar 2023 kl. 19.30

Sted: Miljøhuset på Sportsplassen

Dagsorden:

1. Godkjenne de stemmeberettigede og eventuelle inviterte personer/media til årsmøtet 

2. Godkjenne innkallingen sakslisten og forretningsorden

3. Velge dirigent(er) og referent(er), samt to medlemmer til å underskrive protollen 

4. Behandle gruppens årsberetning 2022

5. Behandle gruppens regnskap i revidert stand

6. Behandle forslag og saker 

Forslag som ønskes behandlet, må være fungerende leder i hende senest en uke før årsmøtet

7. Fastsette aktivitetsavgift 2023 

8. Vedta gruppens budsjett for 2023

9. Foreta valg etter BSKs lover §19 

Sakspapirer:

 

Velkommen!

Pål Christian Ingierd
Styreleder BSK orientering

Til toppen