Du er her:

2022

Innkalling til
Årsmøte i BSK orientering
1. februar 2022 kl. 19.30

Sted: Årsmøtet avholdes på TEAMS.

Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjI5NjFmMTctZmIxZS00YThiLTg3MmYtZWZjMjI0MmFmOWVh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224ae62d83-7dde-4b0e-ae01-217dcb2384e7%22%2c%22Oid%22%3a%220b6196f9-5c71-4039-832d-55569d86d67a%22%7d

Møteregler Teams: 

  • Logg på med fullt navn slik at vi kan kontrollere deltakere mot medlemslister
  • Kun medlemmer over 15 år som har betalt sin kontingent har stemmerett. 
  • Sett din mikrofon på mute når du ikke snakker
  • Bruk gjerne kamera, da blir det mer sosialt
  • Ønsker du å ta ordet, trykk på håndsopprekking eller skriv deg inn i møtechatten så vil ordstyrer tildele ordet når det er din tur
  • Ved avstemming trykker du på håndsopprekking når du vil avgi din stemme. Ta ned hånda igjen når ordstyrer sier at stemmene er talt.  Vi teller først NEI-svar, deretter blanke stemmer. Vi teller kun JA-svar dersom betydelig andel NEI eller blanke.

Dagsorden:
 1. Godkjenne de stemmeberettigede og eventuelle inviterte personer/media
    til årsmøtet
 2. Godkjenne innkallingen sakslisten og forretningsorden
 3. Velge dirigent(er) og referent(er), samt to medlemmer til å underskrive protollen
 4. Behandle gruppens årsberetning 2021
 5. Behandle gruppens regnskap i revidert stand
 6. Behandle forslag og saker
     Forslag som ønskes behandlet, må være fungerende leder
     i hende senest en uke før årsmøtet
 7. Fastsette aktivitetsavgift 2022
 8. Vedta gruppens budsjett for 2022
 9. Forta valg etter BSKs lover §19

Dokumenter:

Velkommen!
Martin Schälli
Styreleder, BSK orientering
 

Til toppen