Du er her:

2024

Ny dato for Årsmøtet, torsdag 29. februar.

Endring i møtedato på grunn av Styrets behov for mer tid til ferdigstillelse av fullstendig årsrapport og sakspapirer. 

Innkalling til
Årsmøte i BSK håndball bredde
29. februar 2024 18.00-19.30

Sted: Miljøhuset på Sportsplassen

 


Dagsorden:
 1. Godkjenne de stemmeberettigede og eventuelle inviterte personer/media

 2. Godkjenne innkallingen sakslisten og forretningsorden
 3. Velge dirigent(er) og referent(er), samt to medlemmer til å underskrive protollen

 4. Behandle gruppens årsberetning 2023 BSK Håndball Årsberetning 2023 (PDF, 4 MB)
 5. Behandle gruppens regnskap i revidert stand Årsregnskap Håndball 2023 (PDF, 454 kB)

 6. Behandle forslag og saker som fremgår av godkjent saksliste

     Forslag som ønskes behandlet, må være fungerende leder i hende senest en uke før årsmøtet

 7. Fastsette aktivitetsavgift 2024 Aktivitetsavgift 2024 (PDF, 108 kB)

 8. Vedta gruppens budsjett for 2024 Budsjett 2024 - BSK HÅNDBALL (PDF, 158 kB)

 9. Valgkomiteens innstilling til BSKs årsmøte på medlemmer til gruppestyret. 

Velkommen!

Thomas Rustad
Styreleder BSK håndball

Til toppen