Du er her:

2024

Ny dato for Årsmøtet, torsdag 29. februar.

Endring i møtedato på grunn av Styrets behov for mer tid til ferdigstillelse av fullstendig årsrapport og sakspapirer. 

Innkalling til
Årsmøte i BSK håndball bredde
29. februar 2024 18.00-19.30

Sted: Miljøhuset på Sportsplassen

 


Dagsorden:
 1. Godkjenne de stemmeberettigede og eventuelle inviterte personer/media

 2. Godkjenne innkallingen sakslisten og forretningsorden
 3. Velge dirigent(er) og referent(er), samt to medlemmer til å underskrive protollen

 4. Behandle gruppens årsberetning 2023 BSK Håndball Årsberetning 2023 (PDF, 4 MB)
 5. Behandle gruppens regnskap i revidert stand Årsregnskap Håndball 2023 (PDF, 454 kB)

 6. Behandle forslag og saker som fremgår av godkjent saksliste

     Forslag som ønskes behandlet, må være fungerende leder i hende senest en uke før årsmøtet

 7. Fastsette aktivitetsavgift 2024 Aktivitetsavgift 2024 (PDF, 108 kB)

 8. Vedta gruppens budsjett for 2024 Budsjett 2024 - BSK HÅNDBALL (PDF, 158 kB)

 9. Valgkomiteens innstilling til BSKs årsmøte på medlemmer til gruppestyret. Valgkomiteens innstilling til BSKs årsmøte (PDF, 126 kB) 

Velkommen!

Thomas Rustad
Styreleder BSK håndball

Til toppen