Du er her:

2023

Innkalling til
Årsmøte i BSK håndball
9. februar 2023 18.00-19.30

Sted: Miljøhuset på Sportsplassen

Dagsorden:

1. Godkjenne de stemmeberettigede og eventuelle inviterte personer/media til årsmøtet 

2. Godkjenne innkallingen sakslisten og forretningsorden

3. Velge dirigent(er) og referent(er), samt to medlemmer til å underskrive protollen 

4. Behandle gruppens årsberetning 2022

BSK Håndball Årsberetning 2022 (PDF, 2 MB)

5. Behandle gruppens regnskap i revidert stand

Årsregnskap håndball 2022_signert (PDF, 2 MB)

6. Behandle forslag og saker 

Forslag som ønskes behandlet, må være fungerende leder i hende senest en uke før årsmøtet

7. Fastsette aktivitetsavgift 2023 

Innstilling til Aktivitetsavgift 2023 (PDF, 106 kB)

8. Vedta gruppens budsjett for 2023

(se Årsregnskap Håndball 2022)

9. Foreta valg etter BSKs lover §19 

Innstilling nytt styre BSK Håndball 2023 (PDF, 76 kB)

Innstilling ny Valgkomite BSK Håndball 2023 (PDF, 51 kB)

 

Velkommen!

Thomas Rustad
Styreleder BSK håndball

Til toppen