Du er her:

2022

Innkalling til
Årsmøte i BSK Håndball
10. februar 2022 18.00-19.30

Sted: Miljøhuset på Sportsplassen, forbehold om evnt endringer til TEAMS pga av smittetrykk


Dagsorden:
 1. Godkjenne de stemmeberettigede og eventuelle inviterte personer/media
    til årsmøtet
 2. Godkjenne innkallingen sakslisten og forretningsorden
 3. Velge dirigent(er) og referent(er), samt to medlemmer til å underskrive protollen
 4. Behandle gruppens årsberetning 2021
BSK Håndball Årsberetning 2021 (PDF, 2 MB)
 5. Behandle gruppens regnskap i revidert stand
Årsregnskap BSK Håndball 2021 - signert (PDF, 448 kB)
 6. Behandle forslag og saker
     Forslag som ønskes behandlet, må være fungerende leder
     i hende senest en uke før årsmøtet
 7. Fastsette aktivitetsavgift 2022
Aktivitetsavgift 2022 (PDF, 101 kB)
 8. Vedta gruppens budsjett for 2022
Årsregnskap BSK Håndball 2021 - signert (PDF, 448 kB)
 9. Forta valg etter BSKs lover §19
Innstilling nytt styre BSK Håndball 2022 (PDF, 77 kB)
Innstilling ny Valgkomite BSK Håndball 2022 (PDF, 51 kB)


Velkommen!
Thomas Rustad
Styreleder BSK Håndball
 

Til toppen