Du er her:

2022

BSK innkaller til årsmøte tirsdag 29. mars 2022. Se vedlagt innkalling og dagsorden.

Innkallelse-Årsmøte 2022 Bækkelagets Sportsklub (PDF, 381 kB)

Årsmøte i Bækkelagets Sportsklub  

Det innkalles med dette til årsmøte i Bækkelagets Sportsklub tirsdag 29. mars 2022  kl. 18.00 på Bekkelagshuset.

DAGSORDEN

1. Godkjenne de stemmeberettigete og eventuelle inviterte personer/media

2. Godkjenne innkallelsen, sakslisten og forretningsorden

3. Velge dirigent(er) og referent(er), samt to medlemmer til å underskrive protokollen

4. Behandle klubbens årsberetning og gruppenes beretninger (PDF, 3 MB)

5. Behandle klubbens regnskap og grupperegnskaper i revidert stand (PDF, 14 MB) 

6. Behandle forslag og saker

    - Lovendringsforslag (PDF, 190 kB)

    - Innkomne forslag (PDF, 170 kB)

    - Statutter (PDF, 108 kB)

7. Fastsette medlemskontingent for 2023 (PDF, 91 kB)

8. Vedta klubbens og gruppenes budsjett for 2022 (PDF, 14 MB)

9. Behandle klubbens organisasjonsplan (PDF, 472 kB)

10. Foreta valg etter §15-10 punktene 1-9  

    - Gruppestyre (PDF, 135 kB)

    - Valgkomiteens innstilling (PDF, 118 kB)

    - Beskrivelse av kandidater og tillitsvalgte (PDF, 815 kB)

 

Kontrollutvalgets beretning 2021 (PDF, 525 kB)

Oslo, 28. februar 2022 Øystein Rikheim Sundelin, leder

 

Vi vil ha et begrenset opplag med dokumenter tilgjengelig på årsmøtet.

Ønsker du dokumentene på papir ta kontakt med Vibeke på epost vibeke@bsknc.no

i forkant av møtet.

Til toppen