Du er her:

Valg BSK

Valgkomiteen i BSK jobber for tiden med å innstille ulike kandidater til klubbens utvalg.

Det skal innstilles kandidater til klubbens Arbeidsutvalg, Lovkomité, Kontrollutvalg og Hedersbevisningskomité som skal velges på årsmøtet i slutten av mars. Dersom du har innspill bes du kontakte valgkomiteen. 

Valgkomiteens medlemmer
Valgkomite Navn Mobil E-mail
Leder Hildegunn Naas-Bibow 9260118 Hildegunn.naas@gmail.com
medlem Gerda Havsgård 95132020 gerda@havsgard.no
medlem Tore Valderhaug 99560925 tore.valderhaug@provnti.no
medlem Kristian Ruud 40249850 sportsliglederbsk@gmail.com
medlem Einar Sørland 46833110 einarsorland@gmail.com
varamedlem Unn Doknæs 91835790 unn.doknaes@gmail.com

Valgkomiteen vil tilgjengeliggjøre sin innstilling i forbindelse med sakspapirene til årsmøtet, senest en uke før årsmøtet 28.03.2023.

Til toppen