Oppdatering på gjeldene regler for Osloidretten

Nye regler og anbefalinger gjelder for Osloidretten fra og med 2.mars og foreløpig frem til og med mandag 15.mars.
  • Ungdom fra og med videregående skolealder (til og med 19 år) kan kun trene i grupper på maksimalt 10 personer, og alle må kunne holde en meters avstand til enhver tid. Dette gjelder både innendørs og utendørs.
  • Organiserte fritidsaktiviteter for voksne over 20 år frarådes.
  • Alle arrangement, både innendørs og utendørs, er forbudt.

Barn og ungdom til og med ungdomsskole kan bedrive organisert trening både innendørs og utendørs, i grupper/kohorter med inntil 20 deltakere. I henhold til nasjonale føringer, kan trening for denne aldersgruppen unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.

Ungdom fra og med videregående skolealder (til og med 19 år) kan bedrive organisert trening både innendørs og utendørs, i grupper/kohorter med inntil 10 deltakere dersom alle holder minst 1 meters avstand til enhver tid.

Voksne fra og med 20 år tillates ikke trening innendørs, og alle innendørsanlegg skal holdes stengt for voksnes aktivitet. Voksne frarådes organisert trening utendørs.

Det frarådes å bedrive egenorganisert trening i større grupper. Idrettsanlegg kan benyttes på egenhånd, så lenge de holder god avstand til andre på anlegget.

 

Les mer på idrettsforbundet sin hjemmeside: https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/oslo/nyhet/2021/dette-gjelder-fra-2.mars/ 

Til toppen