Du er her:

Oppdatering fra generalsekretær i BSK

Hva skjer i klubben?

Det har vært trange kår for idretten i høst. Korona-smitten har satt store begrensinger for både trening, kampavvikling og konkurranser. Gruppene har vært flink til å legge opp alternative treninger og mange har benyttet Sportsplassen. All ros til dem som holder medlemmene våre i bevegelse. Hvordan de ulike grenene organiserer konkurranser og trening oppdaterer vi fortløpende. Vi følger strengt retningslinjene fra både regjering, bystyret og idrettens egne. Vet at mange av dere er drit lei Korona, og vi får håpe vi er gjennom det verste i løpet av de neste månedene.

BSK Arena nærmer seg politisk beslutning. Det politiske Oslo skal vedta garanti, festeavtalen og leieavtalen med UDE. Målet er at saken skal opp i bystyret 27.1.21. Viktig både for Oslo-idretten og for klubben. BSK vil frigjøre mer enn 100 hall-timer per uke når BSK Arena står ferdig sommeren 2023. Det blir kanskje Norges fineste idrettsbygg og vi kan se frem til å bli en større og enda mer allsidig klubb!

Pål Trælvik under Norway Cup 2019.  

Norway Cup planlegges. Åpenbart et mer komplekst arrangement gitt korona og smittereglene som høyst sannsynlig vil gjelde i uke 31. Det skal vi greie. Vi har en god turneringsledelse på plass og må også få på plass en egen turnerinsleder med ansvar for smittevern. Det er ikke lett å finne en turneringsleder for smittevern, så hvis du har tips mottar jeg det gjerne – www.pal@bsknc.no)

Vi har søkt å påvirke både regjering, posisjon og opposisjon på Stortinget og byrådet i Oslo. Vi er avhengig av forutsigbare rammer rent økonomisk, og vi argumenterer med at dette er viktig for byen, for idretten og for barn og unges idrettsmotivasjon. Alle heier på oss, og vi håper på at all «heiingen» ender i at vi trygt kan påta oss kostnadene ved å planlegge for Norges kanskje viktigst idrettsarrangement.

Året nærmer seg slutten. Et år vi trygt kan si vi ikke vil ha på nytt. Vi har vist at vi har hatt omsorg for hverandre, også for dem vi ikke kjenner. Kanskje den viktigste bærebjelken i tillitssamfunnet?

Vi ønsker dere en god jul og et godt nytt år!

Pål 😊

Til toppen