Du er her:

Møt ungdomsstyret til BSK!

I høst har klubben jobbet med å etablere et ungdomsstyre. Styret består foreløpig av fem medlemmer som allerede er i gang med sitt første prosjekt.

 Fra venstre: Mats Lindaas, Helene Hjemgård, Eline Aurora Holmen, Victoria Pedersen og Sofia Vegler Broen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette er medlemmene av ungdomsstyret

Navn: Mats Lindaas

Gruppe: Orientering

"Motivasjonen min for å være en del av ungdomsstyret er å hjelpe klubben til utvikling og å fremme de unge medlemmenes mening"

 

Navn: Helene Hjemgård

Gruppe: Håndball

"Jeg ønsker å skape flere muligheter for de andre medlemmene i klubben"

 

Navn: Eline Aurora Holmen

Gruppe: Håndball

"Jeg ønsker erfaring om hva som skjer i administrasjonen til et idrettslag"

 

Navn: Sofia Vegler Broen

Gruppe: Håndball 

"Jeg vil bidra til at ungdommene i klubben blir hørt"

 

Navn: Victoria Pedersen

Gruppe: Håndball

"Jeg vil se hvordan klubben styres"

 

Allerede i gang med første prosjekt

Ungdomsstyret er nå i gang med planleggingen av sitt første prosjekt som de kaller åpen hall. Dette skal være et arrangement for de yngste medlemmene, hvor hensikten er å samle klubben slik at man kan bli kjent med hverandre på tvers av gruppene. Planen er å åpne en av hallene i nærområdet i løpet av mars for unge medlemmer som kan delta på diverse aktiviteter og annet gøy. 

Mer informasjon kommer!

- Vi ønsker fremdeles å få flere ungdommer i klubben med i styret, forteller Håvard Olsen, som er ansvarlig for ungdomsstyret. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvorfor har klubben opprettet ungdomsstyret?

- Vi i administrasjonen har hatt et sterkt ønske om å igangsette et ungdomsstyre i klubben. Ungdommene er både nå- og fremtidens BSK’ere, og vi ser stor verdi i å satse på dem. Gjennom et ungdomsstyre vil unge engasjerte medlemmer i klubben få økt medbestemmelse. Dette håper og tror vi kan gi positive ringvirkninger som blant annet økt klubbtilhørighet og mindre frafall. Medlemmene av styret skal blant annet ta opp aktuelle saker, og få muligheten til å arrangere sosiale sammenkomster. 

Følg ungdomsstyret på Instagram HER

Til toppen