Du er her:

Informasjon om Bækkelagshallen

Bækkelagshallen vil bli ekspropriert av Oslo kommune.

For kort tid siden fikk vi et varsel om at Oslo kommune vil ekspropriere Bækkelagshallen. Dette var ingen stor overraskelse, men det er halvannet år siden vi hørte fra dem sist, så alltid interessant å se hvordan prosesser plutselig skyter fart. 

EBY (Eiendoms- og Byfornyelsesetaten), for halvannet år siden, kom med et hyggelig tilbud på 10 mill. for hallen. 

Varselet ligger åpent tilgjengelig for alle her.

Utgangspunktet er Skolebehovsplanen for Oslo kommune, som sier (side 41) at det skal bygges ny barneskole på Holtet til 2027. 

På Plan- og bygningsetatens sider kan dere også se tegninger m.m. om hvordan de har tenkt å bygge om Holtet vgs til ny barneskole (noen dokumenter må dere logge dere inn med BankID for å se).

Samtidig er vi glade for å melde at byrådsavdelingen for kultur, idrett og frivillighet (KIF) har bedt om et nytt møte om BSK Arena på mandag f.k. Etter sigende kommer det noe nytt i dette møtet.

La en ting være klart: Oslo kommune får hallen til slutt. Spørsmålet er prisen. Vi har selvfølgelig med oss juridisk bistand i det videre arbeidet.

Siden varselet ligger åpent ute vil det fanges opp av noen. Så vi bestemte for å eie historien selv og har delt varselet med Dagsavisen. Generalsekretær Pål Trælvik har blitt intervjuet og det kommer en sak på trykk ila helgen eller mandag.

Dere vil bli holdt oppdatert.

 

Mvh

Bækkelagets Sportsklub

Til toppen