Du er her:

Informasjon fra BSKs valgkomite

Valgkomiteen i BSK jobber for tiden med å innstille kandidater til klubbens Arbeidsutvalg, Lovkomité, Kontrollkomité og Hedersbevisningskomité som skal velges på årsmøtet i midten av mars. Dersom du har innspill bes du kontakte valgkomiteen.

Valgkomiteens medlemmer er:

Valgkomite:

Navn:

Adresse:

Mobil:

E-mail:

Leder

Hildegunn Naas-Bibow

 

952 60 118

hildegunn.naas@gmail.com

medlem

Gerda Havsgård

 

951 32 020

gerda@havsgard.no

medlem

Tore Valderhaug

 

995 60 925

tore.valderhaug@proventi.no

medlem

Kristian Ruud

 

402 49 850

sportsliglederbsk@gmail.com

medlem

Unn Doknæs

 

918 35 790

unn.doknaes@gmail.com

 

Valgkomiteen vil tilgjengeliggjøre sin innstilling ifm sakspapirene til årsmøtet, senest en uke før årsmøtet.

Til toppen