Du er her:

Campus Ekeberg tilbake på sporet!

På starten av sommeren fikk Oslo Idrettskrets og BSK den nedslående beskjeden om at byrådet i Oslo ønsket å stanse arbeidet med Campus Ekeberg, et prosjekt vi har brukt mye tid og ressurser for å realisere.

Gjennom de siste ukene har det vært en større debatt om prosjektet og idrett har samtidig blitt en viktig sak for politikere, velgere og andre aktører. Vi har bidratt i denne debatten med kunnskap og informasjon, men har også vært så tydelige vi kan på at BSKs ønske og mål er å få dette prosjektet i havn fortest mulig.

 

 

 

 

 

 

 Senere denne høsten vil det etter all sannsynlighet tiltre et nytt byråd i Oslo. Det er gode grunner til å forvente at det nye byrådet vil sikre oss de nødvendige vedtakene i Oslo bystyre før jul, slik at byggestart kan finne sted til våren.

BSK ser frem til dialog med politikere lokalt på Nordstrand og på rådhuset for å finne de beste løsningene for både Bækkelagshallen, Campus Ekeberg og Norway Cup.

Nå skal vi få dette til!

Pål Trælvik og Øystein R. Sundelin

Til toppen