Årsmøter BSK

Oversikt over hovedklubben og gruppenes årsmøter ser du her:

Sted oppdateres senest 1 uke før møtet i tråd med hva som da gjelder av smittevernregler. Alternativtet kan bli møte på Teams.

Årsmøter BSK

Til toppen