Alle innendørs fritidsaktiviteter for barn og unge stenges

9. mars ble det lagt frem nye koronaregler for Oslo kommune. De nye tiltakene som innføres vil gjelde fra 10. til 25. mars. 
  • Det er forbudt med innendørs idretts- og fritidsaktiviteter for alle aldersgrupper
  • Barn og unge til og med 19 år kan trene utendørs i grupper på maksimalt 10 personer, og alle må kunne holde en meters avstand til enhver tid.
  • Det er viktig at man begrenser hvor mange ulike grupper/kohorter man møter i løpet av en uke. 
  • For barn og unge under 20 år kan et nødvendig antall voksne personer som er tilretteleggere for aktiviteten komme i tillegg til de 10 personene som deltar.

 

Trening

All innendørs trening er forbudt.

Barn og unge til og med 19 år kan trene utendørs i grupper på maksimalt 10 personer, og alle må kunne holde en meters avstand til enhver tid. For barn og unge under 20 år kan et nødvendig antall voksne personer som er tilretteleggere for aktiviteten komme i tillegg til de 10 personene som deltar.

Voksne fra og med 20 år frarådes både organisert og egenorganisert trening i grupper utendørs. Det anbefales også at egenorganisert aktivitet for voksne på idrettsanleggene ikke finner sted på tidspunkter der det er organisert trening for barn og unge.

 

Arrangementer

Alle arrangementer er forbudt både innendørs og utendørs. Alle kamper, turneringer, konkurranser, samlinger eller lignende skal avlyses eller utsettes. Dette inkluderer også treningskamper. Innad i en treningsgruppe som normalt trener sammen kan det spilles kamp som en del av ordinær trening. Kamper mellom ulike treningsgrupper innad i klubb eller mot andre lag frarådes.

Bymiljøetaten har stengt alle kommunens anlegg for konkurranser.

Les mer på Oslo Idrettskrets sine sider her.    

Til toppen