Du er her:

Styret inviterer alle våre medlemmer til årsmøte mandag 12. februar

Innkalling til
Årsmøte i BSK ski
12. februar 2024 kl. 19.00

Sted: Miljøhuset på Sportsplassen

Dagsorden:

1. Godkjenne de stemmeberettigede og eventuelle inviterte personer/media til årsmøtet 

2. Godkjenne innkallingen sakslisten og forretningsorden

3. Velge dirigent(er) og referent(er), samt to medlemmer til å underskrive protollen 

4. Behandle gruppens Årsberetning BSK Ski 2023 (PDF, 909 kB)

5. Behandle gruppens regnskap i revidert stand - Årsregnskap 2023 (PDF, 469 kB)

6. Behandle forslag og saker som fremgår av godkjent saksliste.
 - Det er ikke kommet inn forslag til saker innen angitt frist.

7. Fastsette Aktivitetsavgift 2024 (PDF, 120 kB). Ingen endring fra 2023.

8. Vedta gruppens budsjett for 2024 - Budsjett 2024 (PDF, 469 kB)

9. Foreta valg etter BSKs lover §19 Valgkomiteens innstilling 2024 (PDF, 59 kB)

Velkommen!

Øystein Heggelund Dahl

Styreleder BSK ski

Til toppen