Du er her:

Resultater klubbmesterskap og karusellrenn

Resultatlister fra årets klubbmesterskap og sammenlagtlister for karusellrennene er nå publisert. Totalt hadde vi 203 deltakere i årets karusell! Vi takker for en annerledes sesong, og ønsker alle våre medlemmer en riktig god påske!

Som alle vet ble skisesongen 2020/21 en annerledessesong. Vi fikk ikke gått et eneste ordentlig skirenn, fikk ikke dratt på samlinger og måtte store deler av sesongen dele oss opp i mindre grupper på trening. Likevel har vi klart å gjennomføre nesten alle de planlagte fellestreningene, tilpasset gjeldende smittevernregler. Stor kudos til trenere, oppmenn og utøvere som har vært så tilpasningsdyktige. 

Karusellrenn 2021 ble avviklet innad i hver treningsgruppe og med god avstand til hverandre   

Også klubbmesterskapet og karusellrennene måtte tilpasses kraftig for å la seg gjennomføre. Det har ikke vært mulig å arrangere noe felles for hele klubben, og eneste måten vi kunne få til konkurranser var innad i hver treningskohort som del av ordinær trening. Dermed ble våre tre karusellrenn i år gjennomført som rundt 30 små testrenn, og siste runde ble også tellende som klubbmesterskap. Vi har samlet resultatene fra alle gruppenes testrenn, og de teller selvsagt som fullverdige renn i kampen om de populære 5- og 10-årspremiene. 

Totalt var det 203 deltakere i årets karusell. Det er en gledelig økning fra i fjor, om vi hensyntar at vi i år ikke hadde deltakere i foreldre- og småsøskenklasser. Det er trist at vi i år dessverre ikke kunne arrangere karusell for småsøsken utenfor treningsgruppene - vi kommer sterkt tilbake neste sesong!

For første gang i historien har vi også et medlem som har fullført karusellrenn i 15 år, og vi må dermed finne opp en ny pokal. Judith Ingela Rickertsen Hole har stilt opp på Skullerud og gått karusellrenn som egentrening sent på kveld etter at juniorene har vært ferdige, og sikrer seg med det sitt femtende karusellår.  

Resultatlistene for både klubbmesterskap og de individuelle karusellrennene er nå lagt ut. Du finner også sammenlagtlister for karusellrenn, samt oversikt over antall år fullført i kampen om 5/10-årspremier. 

Resultater klubbmesterskap

Resultater karusellrenn

Premieutdeling for klubbmesteskapet ble gjennomført umiddelbart etter rennet. Premieutdeling for karusellrenn inkludert 5- og 10-årspremier blir i forbindelse med start på ny barmarkssesong i mai. Normalt skulle disse vært delt ut på klubbkveld etter påske, men Covid-19 setter dessverre stopper for en slik sosial samling i år. 

Vi ønsker alle en god påske, og takker for skisesongen 2020/21.

Til toppen